...

DREAMTEAM Haaltert gijzelt al maanden 18000 inwoners

pamflet haaltert anders
Pamflet Haaltert Anders

Vandaag kregen we dit pamflet in onze mailbox van AHA, (Haaltert Anders een niet partijgebonden burgerbeweging). Deze burgerbeweging zal deze avond (voor de gemeenteraad) de pamfletten overhandigen aan alle inwoners en raadsleden van Groot-Haaltert. Het moet stoppen met spelletjes zegt de burgerbeweging, stop met dromen, beste raadsleden. De meeste dromen zijn bedrog.

–Begin tekst pamflet–

DREAMTEAM GIJZELT AL MAANDEN 18.000 INWONERS

Het lijkt er meer en meer op dat Gina Verbestel voor haar grote droom van onbestuurbaarheid werd bezwangerd door Elie De Troyer. Hij is minstens de mee-vader van onze nachtmerrie omdat hij, in het zicht van de meet, zich op de weg heeft gegooid om ervoor te zorgen dat zijn compagnon de route van lange tijd (in het OCMW), Gina Verbestel, haar droom zou kunnen blijven najagen.

CD&V en VLD-CL namen graag het meter- en peterschap waar en gaven Gina Verbestel de illusie dat haar visioen realiteit zou kunnen worden door een coalitie van onverantwoordelijkheid te smeden en direct hun handtekeningen te plaatsen onder het bestuur plan van Gina Verbestel.

Al maanden houden deze partijen de gemeente in een wurggreep tot minister Homans uiteindelijk niet anders kon dan de wantoestand bevestigen en aankondigen dat er een nieuwe coalitie moet worden gevormd.

CD&V ging in op de uitnodiging van N-VA en SP.A om coalitiegesprekken aan te knopen. Na het klassieke spel van aantrekken en afstoten werd het doopwater al lichtjes opgewarmd om de nieuwe coalitie boven de doopvont te houden, maar dat was buiten Elie De Troyer en Raymond Hunninck gerekend. De Troyer en Hunnick, al jarenlang trouwe CD&V-partijsoldaten, keren hun partij de rug toe om compleet onverklaarbare redenen. Zonder hun steun beschikt de nieuwe coalitie niet over een meerderheid in het OCMW en blijft Gina Verbestel op haar stoel zitten.

Verbestel is compleet geïsoleerd binnen haar eigen partij en wordt door de andere partijen als ongeloofwaardig beschouwd en toch blijft zij, samen met De Troyer en Hunnick, de 18.000 inwoners van Haaltert gijzelen.

Bij VLD-CL weten ze het ook allemaal niet goed meer en de partij zwalpt van links naar rechts. De ene dag willen ze de leiding nemen in de gesprekken en de andere dag kiezen ze andermaal voor de onbestuurbaarheid. Niemand begrijpt dit nog.

Vanavond kan het vertrouwen in de politiek al een beetje worden hersteld door het meest noodzakelijke te stemmen en de gemeente niet in woelig water te laten terechtkomen.
Stop met dromen, beste raadsleden.
De meeste dromen zijn bedrog.
Wij kiezen voor de inwoners van Haaltert. Doet u het nu eindelijk toch ook?
aha-voorkant-pamflet-voor

aha-deel-2-20112016