De haven van Gent zet in op duurzame energie

bootOp maandag 14 november 2016 bracht Vlaams viceminister-president, minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein een werkbezoek aan de haven van Gent. Tijdens een rondvaart door de haven gaf het Havenbedrijf Gent de viceminister-president zicht op de energiesector en de bedrijven in de haven.

De haven van Gent zet hard in op duurzame energie: windmolens, de ‘Zonneberg’ als het grootste zonnepanelenpark van de Benelux, bio-energie en biomassa, warmtekrachtkoppeling en biomassacentrale voor de productie van elektriciteit.

Met de productie van biobrandstoffen behoort Gent tot de absolute top in Europa. In de haven zijn er immers heel wat bedrijven gevestigd die biobrandstoffen produceren en/of opslaan. Een uniek concept in heel Europa is de zogenaamde ‘biocluster’: 5 bedrijven bevinden zich naast elkaar op enkele vierkante kilometer en produceren samen biodiesel en bio-ethanol. Van de aanvoer van de grondstoffen per zeeschip, tot verwerking en opslag.

Een nieuw aangekondigd project is dat van de productie van ethanol op basis van hoogovengas.

Europese steun
De haven beschikt bovendien over heel wat bedrijventerreinen voor nieuwe investeringen in de biogebaseerde economie: aan het Kluizendok is 100 hectare voorbehouden voor de opslag van biomassa en de productie van biobrandstoffen. Daarnaast zal het bedrijventerrein Rieme-Noord verder worden uitgebouwd tot een duurzaam logistiek park.

Europa geeft ook steun aan de biogebaseerde economie in de haven. Onder de noemer ‘Bio Base Europe’ wordt er in een proeffabriek onderzoek verricht voor de biogebaseerde economie. Bedrijven van over de hele wereld kunnen er op grote schaal hun proeven uittesten. De proeffabriek vormt de schakel tussen het laboratorium en de industriële productie. Deze innovatie en ontwikkeling is een voorbeeld van de samenwerking tussen de haven, private bedrijven en de universiteit van Gent, met financiële steun van Europa.

Duurzaam elektrisch vermogen
In de haven van Gent is er een elektrisch vermogen van afgerond 1.000 megawatt aanwezig, goed om 1,7 miljoen gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Voorzitter van het Havenbedrijf Gent Mathias De Clercq: “Twee derde van deze productie gebeurt op duurzame wijze door windenergie, zonne-energie, warmtekrachtkoppeling, verbranding van hoogovengas en biomassa.” Voor nog slechts een derde van de totale productie worden in de Gentse haven fossiele brandstoffen gebruikt.

“De haven van Gent is een voortrekker wat duurzame energie betreft,” aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.“ “Het grootste zonnepanelenpark van de Benelux met daaraan gekoppeld een coöperatieve vennootschap, de productie van biobrandstoffen zoals bio-ethanol, investeringen in warmtenetten,… En maar liefst twee derde van het elektrisch vermogen in de haven wordt reeds opgewekt uit duurzame energiebronnen! Het havenbedrijf geeft ook zelf het goede voorbeeld op vlak van energie-efficiëntie door te streven naar een daling van 20% in het energieverbruik. Als Vlaams minister van Energie ben ik trots om te zien hoe de focus op economie en ecologie hier hand in hand gaan.”

Bedrijven stimuleren
Het Havenbedrijf Gent streeft binnen het havengebied een verbetering van 20% energie-efficiëntie na door rationeel energie gebruik en de inzet van cleantech. Het Havenbedrijf stimuleert hier niet enkel bedrijven voor, het wil zelf ook een referentie zijn. Het Havenbedrijf betrok in 2006 het eerste passiefkantoor van België. Het Bezoekerscentrum is een laag-energiegebouw. En al enkele jaren op rij wordt het Milieucharter van Voka behaald omwille van tal van milieu-initiatieven in het havengebied. Het Havenbedrijf Gent ontving ook, als eerste Belgische haven, reeds het certificaat ‘Port Environmental Review System’ om milieuacties op te volgen volgens de strikte aanbevelingen van de Europese Organisatie van Zeehavens (ESPO). Het Havenbedrijf voorziet in de toekomst ook nog walstroom voor binnenvaartschepen.

Minister Bart Tommelein kreeg het gezelschap van Mathias De Clercq (voorzitter Havenbedrijf Gent), Daan Schalck (CEO Havenbedrijf Gent) en enkele bedrijfsleiders.