Overheid controleert prijswijzigingen OTC geneesmiddelen

Onlangs werd onvolledige informatie verspreid in verband met prijsverschillen van vrij verkrijgbare geneesmiddelen (OTC) tussen België en Nederland, na prijsverhoging van enkele OTC geneesmiddelen. In België zijn geneesmiddelen alleen te koop in de apotheek. Sommige geneesmiddelen zijn alleen op voorschrift verkrijgbaar, andere zijn vrij te koop. De afkorting OTC staat voor 'Over The Counter', wat letterlijk betekent dat de producten over de toonbank gaan, zonder enige formaliteit. In België wordt 1 op 2 geneesmiddelen op die manier verkocht in de apotheek.

In België worden die prijzen bepaald door het Ministerie van Economische Zaken. Zij steunen op een objectief dossier, dat rekening houdt met de kosten van de bedrijven en met de prijzen in de ons omringende landen met een vergelijkbare levenstandaard. In Nederland en de meeste Europese lidstaten worden de prijzen van OTC geneesmiddelen bepaald door de markt. Om die reden kunnen prijsverschillen voorkomen. Die markt is bijzonder concurrentieel vanwege een breed aanbod. Onderzoek wijst uit dat de Belgische prijzen zich op een vergelijkbaar niveau bevinden als deze in andere Europese landen. Maar uitzonderingen kunnen steeds geïsoleerd worden gepresenteerd. De prijzen van de meest verkochte voorschriftplichtige geneesmiddelen liggen in ons land 8 tot 32 % lager dan in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Engeland.

Vrij verkrijgbare geneesmiddelen dragen aanzienlijk bij tot onze gezondheidszorg. De autoriteiten kennen daarom terecht de aflevering uitsluitend toe aan de apothekers. De overheden wensen dat dit voorbehouden blijft aan de apothekers omdat hun adviesverlening aan de patiënt belangrijk is. Dankzij ons huidig distributiecircuit, via apotheken en ziekenhuizen, is de veiligheid en de kwaliteit van de geneesmiddelen in ons land verzekerd. Met die stellingname antwoorden de overheden op de terugkerende campagne van grootdistributieketens die pogen geneesmiddelen te koop aan te bieden volgens het systeem van het lokvogelprocedé. Daarbij wordt een bepaald product in prijs gebradeerd, teneinde zoveel mogelijk potentiële consumenten in de winkel te krijgen. In het belang van de volksgezondheid achten onze autoriteiten het niet wenselijk dat daartoe geneesmiddelen zouden worden misbruikt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER