Meer controle op tabaksproducten aan min 16-jarigen

Sedert 1 december 2004 is het verbod op de verkoop van tabaksproducten aan min 16-jarigen van kracht. De FOD Volksgezondheid had eind 2004 in zijn jaarplanning 1.000 controles voorzien. Aangezien de controlecel "tabak" dit jaar verder wordt uitgebreid en operationeel wordt, zal de FOD Volksgezondheid trachten om dit aantal te verhogen tot een 1.500 a 2.000 controles.

Tijdens de controles van het "rookverbod in scholen" doen de controleurs navraag waar jongeren hun tabaksproducten aankopen. Ook bij jeugdwerkers wordt navraag gedaan waar jongeren zoal hun inkopen doen. Op die wijze tracht de FOD Volksgezondheid doelgericht te controleren : tijdens de schooldagen worden voornamelijk voor en na de schooluren controles gevoerd en dit op de weg naar en in de buurt van de scholen. Zo is het vooral in krantenwinkels, snoepwinkels, jongerencafés,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here