Natuurpunt betreurt kappen van bomen in Borsbeek

Natuurpunt laat weten dat ze vandaag starten in de gemeente Borsbeek met de kapwerken in Fort III. Dit op de dag dat de Raad van State uitspraak doet over de kapmachtiging. Natuurpunt vreest dat met de geldende regelgeving een loopje wordt genomen. Deze middag is een firma in opdracht van VLM Airlines gestart met kapwerken op het recreatiedomein van Fort III in Borsbeek.

De gemeente Borsbeek moest het kappen in principe zelf verrichten op grond van een rechterlijk bevel, maar wachtte hiermee in afwachting van het eindarrest van het Hof van Beroep over de zaak ten gronde, en van het beroep tot schorsing bij de Raad van State tegen de kapmachtiging. Dit laatste beroep wordt deze middag verwacht, en Natuurpunt is dan ook zeer verontwaardigd dat VLM Airlines niet wil wachten tot de Raad van State deze namiddag een uitspraak doet over de bekomen machtiging.

Bovendien betwijfelt de vereniging ook of het kappen wel op rechtsgeldige wijze verloopt. Het betrokken gebied is door Europa aangeduid als Habitatrichtlijngebied door de aanwezigheid van zeldzame en beschermde vleermuissoorten en geniet dus van extra beschermingsmaatregelen. Met deze maatregelen wordt echter geen rekening gehouden en Natuurpunt overweegt dan ook om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. Zo moet voor dergelijke ingrijpende werkzaamheden een passende beoordeling worden opgemaakt die bepaalt op welke wijze de werken het minst schadelijk zijn. In casu is slechts een voorlopige beoordeling gebeurd en wordt nog gewacht op de definitieve goedkeuring hiervan door Aminal Antwerpen.

Bovendien is normaalgezien ook een stedebouwkundige vergunning vereist voor het kappen van bomen, maar ook hier wordt blijkbaar geen rekening mee gehouden.

Natuurpunt begrijpt niet dat het kappen van de bomen desondanks toch kan doorgaan en hoopt dat de beroepsrechter, de Raad van State of Europa de VLM alsnog in het ongelijk stelt. Al zal het dan wellicht te laat zijn voor de bomen van Fort III.

http://www.natuurpunt.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here