Aalst – Wegenwerken, uitstel is geen afstel

autoAalst – Verkeershinder door wegenwerken. Aalst doet zijn best om de bevolking zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Toch blijven ze hopen op goed weer zodat de werken geen achterstand oplopen. Zo zal het zwaartepunt van de verkeershinder twee weken duren.

Aalst krijgt op korte tijd heel wat wegenwerken te slikken op haar invalswegen. Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen startte op 17 augustus met de langverwachte werken op de ring R41 en kondigde vorige week aan op 7 september te starten op de N45 tussen Albatros en Haring. Heel wat Aalstenaars vrezen voor een verkeersinfarct omdat er ook nog op andere plaatsen werken aan de gang zijn. Er zal ongetwijfeld verkeershinder zijn maar de timings
van de verschillende werken zijn goed op elkaar afgestemd om de hinder zo veel mogelijk te beperken

Afstemming werven op gewestwegen
De grote tunnelwerken van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen op de R41 in de buurt van het Siesegemkruispunt zijn gestart op 17 augustus. Sindsdien is er plaatselijk hinder geweest door kleine werfzones langs verschillende zijden van het kruispunt van de ring met de Gentsesteenweg.

In de week van 17/8 was de hinder het grootst. Tegen eind deze week worden hier de laatste zones afgewerkt zodat vanaf dit weekend geen verkeershinder zal bestaan langsheen de tunnelwerf.

Vanaf 7 september start Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen met onderhoudswerken op de N45 tussen Albatros en Haring. Deze sluiten naadloos aan op de planning van de tunnelwerken op de R41, waar dus vanaf 7 september geen hinder zal zijn. De onderhoudswerken op de N45 aan het viaduct en op- en afrittencomplex zijn nodig want de infrastructuur is versleten. Ze zorgen er ook voor dat deze hoofdtoegang tot de stad volledig in orde staat tegen wanneer de volgende fasen van de tunnelwerf starten. De werken op de N45 zullen klaar zijn tegen eind november.

Zowel de timing als de omleidingen werden recent nog door AWV aangepast in overleg met de stad zodat deze beter afgestemd zijn op de andere lopende werven.

Fasering andere werven

Goed nieuws voor Erembodegem en Baardegem want midden september zullen beide werven afgewerkt zijn:
· De Denderbrug in Erembodegem wordt op 15 september terug opengesteld voor verkeer.
· De werken op de N411 in Baardegem zijn klaar tegen 18 september.

Ook de hinder in de omgeving van de Moorselbaan zal vanaf half september een stuk minder zijn. De moeilijkste fase van de heraanleg van de Moorselbaan is klaar tegen 18 september. Vanaf de week nadien zal stadinwaarts verkeer via de Binnenstraat terug mogelijk zijn. De rest van de Moorselbaan wordt nog heraangelegd tot eind november.

In de tweede helft van september start een nieuwe werf op de N411 tussen Aalst en Moorsel. Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen zal er enkele onteigende woningen afbreken om later de N411 te kunnen herinrichten. Bij deze afbraak zullen er korte periodes tijdelijke verkeerslichten staan op de N411 om verkeer beurtelings door te laten. Deze tijdelijke verkeerslichten komen er gedurende 4 keer één week vanaf 21/9. Dit valt dus op een moment dat er in Baardegem geen omleiding meer is en ook de werken aan het kruispunt Moorselbaan-Binnenstraat klaar zijn.

Daarnaast zijn er uiteraard nog diverse kleinere werven in uitvoering, met minder of geen impact op het doorgaand verkeer.

Zwaartepunt hinder duurt twee weken
Het zwaartepunt van de verwachte verkeershinder in Aalst situeert zich in de periode van 7 tot 21 september. Dan is er de overlap van de werken aan de N45 tussen Albatros en Haring en de werken in Erembodegem, in Baardegem en aan de Moorselbaan. De oorzaak van deze overlap is het feit dat de werken van Waterwegen en Zeekanaal aan de Denderbrug in Erembodegem merkelijk langer hebben geduurd dan gepland. Bovendien kon de heraanleg van de Moorselbaan en van de N45 tussen Haring en Albatros niet meer uitgesteld worden. Dit om te vermijden dat deze werven tot in de winter zouden uitlopen. Als het te koud is kan er geen asfalt gegoten worden en kan de werf maar afgewerkt worden in de lente. Dit zou nefast voor het verkeer zijn want dan valt het zwaartepunt van de tunnelwerken in 2016. Uitstellen is dus geen optie.