Beduidend minder jonge werkzoekenden in Gent

In december 2007 waren er in de stad Gent 11.322 niet-werkende werkzoekenden, waarvan 20 % jonger dan 25 jaar. In december 2005 waren dat er nog 15.464, waarvan 22,8% jongeren. Positief is dat deze daling zich ook voordoet bij de laaggeschoolde jongeren, traditioneel een zwakkere groep op de arbeidsmarkt. Bij hen was er op twee jaar tijd een daling van 32,2%. Ook bij de laaggeschoolde jonge allochtonen is er een daling van 32,4%, dit is gelijk aan de gemiddelde daling bij alle laaggeschoolde jongeren. Dit betekent een daling van 4.142 niet-werkende werkzoekenden in de afgelopen twee jaar. Procentueel bedroeg deze daling 27%.

Enigszins verrassend zijn de verschillen tussen allochtone meisjes en jongens: in Gent is de daling sterker bij meisjes dan bij jongens. Dat is het spiegelbeeld van Vlaanderen; daar is de daling namelijk sterker bij jongens. In de dertien Vlaamse steden en gemeenten waar de jeugdwerkloosheid daalt, lopen sinds begin 2006 actieplannen om het probleem van de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ook het Gentse Jongerenwerkplan is een verzameling acties om kortgeschoolde jongeren aan een baan te helpen. Verschillende partners sloegen de handen in elkaar onder coördinatie van Gent, stad in werking: de Stad Gent, VDAB, Unizo Gent-Meetjesland, VOKA en andere jobpartners. Dankzij een maatgerichte aanpak die focust op bereik en motivatie, slaagde men erin de werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren sterk terug te dringen.

De motor achter al deze successen is de jonge schepen Mathias De Clercq. Gent kende enkele enorme meevallers, al zijn die niet zo maar uit de lucht gevallen: het zijn stuk voor stuk moeilijke dossiers die steeds goed afgewerkt werden. Mathias De Clercq: "Ik ben mijn voorgangers daar zeer dankbaar om. Er is het succesverhaal van Volvo, Stora Enzo en Trefil-Arbed. Maar Gent smacht naar goed aangelegde, moderne bedrijventerreinen. Een deel daarvan werd grondig vernieuwd, zoals het Industriepark Drongen en de Colgate site te Gentbrugge". Maar Gent hecht niet alleen belang aan tewerkstelling: bij elk project komt ook het milieu aan bod. Zo wordt het Eilandje te Zwijnaarde het eerste nieuwe duurzame bedrijventerrein. Er zijn ook innoverende projecten zodat biobrandstoffenbedrijven die de Gentse haven ontdekken. Dat maakt dat de economie ook daar bloeit.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER