Verborgen technologiekosten wegen op studiebudget

computerVerborgen technologiekosten wegen op studiebudget. Studenten zijn vragende partij voor softwarebegeleiding vanuit onderwijsinstelling

De Gentse mediagroep GUIDO NV peilde naar de relatie tussen hoger onderwijs en technologie. Uit ‘GUIDO’s Academic & Technology Enquête 2015’, die werd ingevuld door bijna 3000 Belgische studenten, blijkt dat die relatie vaak moeizaam verloopt en heel wat verborgen kosten met zich meebrengt.

De aangekondigde verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs veroorzaakte beroering in de pers. GUIDO concludeert uit deze enquête dat verborgen studiekosten eigenlijk relevanter zijn en zwaarder doorwegen op het studiebudget.

Verborgen studiekosten

Zo blijkt een budget van 600 euro of meer voor een pc of laptop heel gebruikelijk. Negentig procent van de studenten heeft bovendien een smartphone, waarvan 70% met data-abonnement. Opvallend is dat Apple de norm is bij smartphones (met een stijgend belang van tweedehands iPhones), terwijl 70% van de studenten Windows verkiest voor hun pc of laptop.

Een andere verborgen studiekost die verband houdt met technologie, betreft software, (digitale) boeken en cursussen.

Hoewel boeken uiteraard nog steeds worden gebruikt in het hoger onderwijs (95% geeft aan dat de kost daarvoor oploopt tot 500 euro per academiejaar), zou 60% van de studenten liever digitale boeken gebruiken. Cursussen worden, zelfs al worden ze digitaal ter beschikking gesteld, nog steeds gretig gekopieerd op papier – 60% beweert zelfs daartoe verplicht te zijn door de onderwijsinstelling. Meer dan de helft van de studenten gaat daarvoor naar een kopieerwinkel – alweer een verborgen kost.

Nood aan begeleiding bij software-aankoop

Software is even belangrijk als boeken. Bijna 90% beweert dat de aankoop van software noodzakelijk is om een diploma te halen. Studenten willen graag een bescheiden som betalen voor legale software (75% is bereid daar tussen 5 en 15 euro per maand aan te besteden) en 96% vindt dat zulks zou moeten worden gekoppeld aan het inschrijvingsgeld of de cursusaankoop.

Daar wringt het schoentje: hoewel 86% vindt dat het de taak is van een onderwijsinstelling om hen te helpen bij de aanschaf van software (65% verwacht zelfs advies van de school bij de keuze van hardware), beweert 60% dat de school hen daar helemaal niet bij helpt.

Het zou echter verkeerd zijn om individuele scholen met de vinger te wijzen. Gebrek aan knowhow, tijd en prioriteit ligt aan de basis van dit probleem. Software ter beschikking stellen aan studenten is geen kerntaak van een onderwijsinstelling, waardoor een slim uitbestedingsbeleid wenselijk is. Uit deze enquête blijkt dat studenten daarvoor vragende partij zijn, wat een win-winsituatie zou kunnen betekenen voor zowel school als student.