Stop het Europees verhuiscircus naar Straatsburg

euroStop het Europees verhuiscircus naar Straatsburg

Maandelijks verhuist het Europees Parlement voor 4 dagen van Brussel naar Straatsburg. Die verhuis brengt enorme kosten met zich mee, zowel voor de belastingbetaler als voor het milieu. De Franse president Hollande liet verstaan dat Frankrijk nooit akkoord zou gaan met een aanpassing van deze situatie. Maar Karl Vanlouwe (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger, ondervroeg Vlaams minister-president Geert Bourgeois over Hollandes uitlatingen. Samen met Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) pleit Vanlouwe ervoor om dit verhuiscircus te stoppen. Minister-president Geert Bourgeois erkent het probleem en wil het te gelegener tijd aankaarten.

Jaarlijks kost de verhuis naar Straatsburg de Europese burger zo’n 180 miljoen euro. Daar bovenop komt nog de enorme kost voor het milieu, net geen 20.000 ton CO2–uitstoot op jaarbasis. “Het is ongehoord – zeker in tijden van crisis en besparingen – dat de EU zoveel miljoenen verspilt aan dit verhuiscircus”, aldus Vanlouwe. In het Europees Parlement stemde een grote meerderheid in 2013 ervoor dat het Parlement zelf zou kunnen beslissen wanneer, waar en hoe het wil samenkomen. “Al jaren strijdt eenieder met gezond verstand tegen dit verhuiscircus, niet in het minst wij Europese parlementsleden zelf”, zegt parlementslid Anneleen Van Bossuyt: “De consequenties grenzen bijna aan het absurde. Het Europees Parlement heeft bijvoorbeeld ook een aantal wagens ter beschikking van de parlementsleden. Alleen moeten die zowel in Brussel als in Straatsburg ter beschikking staan. En in Straatsburg hebben ze er niet genoeg op voorraad, dus worden er maandelijks Brusselse auto’s op de vrachtwagen gezet naar Straatsburg.”

De verplichte maandelijkse verhuis werd vastgelegd met het Verdrag van Amsterdam (1999). In 2011 stemde het Europees Parlement de zogenaamde ‘calendar vote’. De Straatsburg-sessies zouden worden verminderd van 12 naar 11 keer per jaar. Maar Frankrijk vocht deze beslissing aan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie… en kreeg gelijk. De verhuis stoppen lukt enkel via een verdragswijziging. De Franse president François Hollande liet recent evenwel verstaan nooit akkoord te gaan met een aanpassing van het statuut van Straatsburg.

Minister-president Geert Bourgeois is dezelfde mening toegedaan en zal het dossier ook aankaarten zodra er een ‘Intergouvernementele Consultatie’ (IGC) over een verdragswijziging gepland wordt. Vanlouwe is tevreden dat ook de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois niet blind blijft voor de enorme kosten van deze verhuis. “We moeten dit dossier op Vlaams én federaal niveau blijven aankaarten en aansturen op een verdragswijziging”, zegt Vanlouwe. “Dergelijke verspilling van belastinggeld krijg je nergens verkocht, en terecht”, besluit hij.