Stijgingen KMO-elektriciteitsfactuur niet geweken

zonnecellenUNIZO waarschuwt: Gevaar voor aanzienlijke stijgingen KMO-elektriciteitsfactuur niet geweken

“Overheid moet algemene middelen inzetten om resterend tekort stroomcertificaten bij te passen.”
Vlaamse regeringsmaatregelen om KMO-stroomfactuur te beperken volstaan niet op langere termijn

Aangekondigde verhoging netwerktarieven vanaf 1 januari 2015 is slechts de eerste in een gevreesde reeks.

“Kosten groene stroomcertificaten vanaf 2010 en daarna blijven als zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen.”

Het afgelopen jaar steeg de gemiddelde elektriciteitsfactuur voor KMO’s met circa 3 procent, blijkt uit zopas gepubliceerde cijfers van energieregulator CREG. Al bij al een beperkte toename, erkent UNIZO, maar intussen daalde diezelfde elektriciteitsfactuur wel met 11 procent voor de gezinnen. UNIZO is positief over de Vlaamse regeringsmaatregelen om een verdere stijging van de stroomfactuur voor KMO’s te beperken, onder meer door de afschaffing van de gratis 100 kWh elektriciteit voor gezinnen vanaf 1 januari 2016. Die ‘gratis elektriciteit’ werd immers voor ruim de helft door kleine ondernemingen betaald. “Helaas is daarmee het gevaar voor verder toenemende elektriciteitskosten, ook en vooral voor KMO’s niet geweken”, waarschuwt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. “De kosten voor steun aan hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen) blijven, ondanks bijsturingen, als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen. Als die kosten de komende jaren verder worden doorgerekend in de nettarieven, dreigen de stroomtarieven alsnog aanzienlijk te stijgen. UNIZO vraagt daarom dat de overheid algemene middelen zou inzetten om het resterende tekort door de groene stroomcertificaten bij te passen.”

De kosten voor steun aan hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen), door middel van groene stroomcertificaten, werden in het verleden niet volledig doorgerekend aan de stroomgebruikers. De netbeheerders starten nu met een inhaalbeweging, waarbij ze de opgebouwde tekorten alsnog via de elektriciteitsfactuur willen doorrekenen. De eerste nettariefverhogingen, die ingaan op 1 januari 2015, zijn daarbij nog maar het begin, want ze compenseren slechts de gemaakte kosten voor 2008 en 2009. Terwijl er ook in 2010 en daarna nog voor aanzienlijke bedragen groene stroomcertificaten werden opgekocht. “Die laatste factuur mag zeker niet zomaar worden doorgeschoven naar de stroomgebruikers, en in het bijzonder naar de bedrijven”, beklemtoont UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO vraagt de overheid om in de toekomst ook algemene middelen in te zetten om het nog resterende gat te dichten.

Groenestroomcertificaten in de toekomst inperken

Worden de tekorten toch doorgerekend, dan moet dat volgens UNIZO gespreid gebeuren, over een periode van tenminste vier jaar, zodat al te grote tariefschokken worden vermeden. Tot slot pleit UNIZO voor maatregelen om de kosten voor groenestroomcertificaten in de toekomst in te perken. UNIZO denkt daarbij onder meer aan de afschaffing van certificaten voor de verbranding van huishoudelijk restafval in de intercommunale huisvuilverbrandingsinstallaties.

Beter nieuws intussen voor de KMO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar daalden de nettarieven, in tegenstelling tot die in Vlaanderen, met 6 tot 8 procent, blijkt uit cijfers van de Brusselse energieregulator Brugel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here