De verhoogde elektriciteitsfactuur in Vlaanderen

electrStijgende distributietarieven leiden tot verhoogde elektriciteitsfactuur in Vlaanderen

Vandaag heeft de VREG een tariefverhoging aangekondigd van de distributienettarieven voor elektriciteit. FEBEG stelt vast dat het aandeel van de energiecomponent, het enige luik van de factuur waarvoor de leveranciers zelf verantwoordelijk zijn, hierdoor nog verder zakt naar 35% van de totale elektriciteitsfactuur. Ondanks de inspanningen van de leveranciers om de elektriciteitsprijzen te doen dalen zal voor de gemiddelde klant de elektriciteitsfactuur stijgen.

Welke kosten stijgen vanaf 1 januari 2015?

De elektriciteitsfactuur omvat naast de energieprijs, ook de transportkosten, de distributienetkosten, de taksen en toeslagen en de openbaredienstverplichtingen. De aangekondigde verhoging van de VREG heeft enkel betrekking op het luik distributienetkosten (inclusief een aantal openbare dienstverplichtingen). Voor een gemiddelde residentiele klant komt deze beslissing neer op een verhoging van de distributienetkosten met ongeveer 20% en een stijging van de totale elektriciteitsfactuur met ongeveer 8,4%. Bijkomend wordt in 2015 ook een stijging verwacht voor diverse toeslagen. De leveranciers zijn er toe gehouden om de verhoogde distributienetkosten vanaf 1 januari door te rekenen in de facturen. Zij zullen hun klanten actief bijstaan om hun voorschotfactuur eventueel aan te passen afhankelijk van de impact op hun individuele situatie.

Energiecomponent zelfs in absolute cijfers gezakt

Door deze beslissing zakt het aandeel van de component elektriciteit in de eindfactuur voor de gemiddelde Vlaamse klant van 38% naar 35%.

De Vlaming (met een verbruik van 5.000 kWh) betaalt in 2015 per jaar 46€ (excl. BTW) minder voor de component elektriciteit in vergelijking met 2010 of een daling met 16%. In die zelfde periode stegen de distributienetkosten (inclusief de openbare dienstverplichtingen) van 265€ naar 474€ per jaar (excl. BTW) of een stijging met 79%. Uit het recente overzicht van de CREG (1) blijkt dat de netvergoedingen inclusief de heffingen, op Duitsland na, in 2014 reeds de hoogste waren van onze buurlanden. Dit wordt nu nog versterkt.

Marc Van den Bosch, Directeur generaal van FEBEG: “De elektriciteitsmarkt werd destijds vrijgemaakt om door het spel van de concurrentie tussen leveranciers de factuur voor de klant te laten dalen. 12 jaar later moeten we vaststellen dat de leveranciers er inderdaad voor hebben gezorgd dat de prijs voor de energiecomponent in de elektriciteitsfactuur is gedaald, maar dat de totale factuur voor de Vlaamse klant is gestegen. De kostprijs van de componenten van de elektriciteitsfactuur waar de vrije markt niet speelt is immers blijven stijgen,

(1) CREG, november 2014; overzicht en evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële klanten, KMO’s en zelfstandigen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here