Publieke steun voor kernenergie is gestegen

logoNew Nuclear Watch Europe: Publieke steun voor kernenergie is gestegen tot een duidelijke meerderheid

Terwijl in Hinkley Point voorbereidingen worden getroffen voor het eerste nieuwe Britse bouwproject van een kerncentrale sinds een generatie, bleek uit een nieuwe opiniepeiling van ComRes dat een meerderheid van de Britse volwassenen (58%) nu het gebruik van kernenergie ten behoeve van de levering van energie in het Verenigd Koninkrijk ondersteunt, waaronder 21% die kernenergie in het Verenigd Koninkrijk sterk ondersteunt. Uit de opiniepeiling bleek ook dat slechts 22% tegen was.

De peiling, die werd gehouden in opdracht van New Nuclear Watch Europe (NNWE), een nieuwe toezichthouder voor de bedrijfstak die vandaag werd gelanceerd door Tim Yeo, parlementslid (MP) voor South Suffolk, wees ook op het belang dat het publiek heeft bij het veilig gebruik van nieuwe technologie. Van de ondervraagden zei 82% dat dit zeker een factor is wanneer men erover twijfelt of men een nieuwe kerncentrale dichtbij huis zal ondersteunen of juist niet. 68% gelooft dat het verplicht moet zijn voor bedrijven van buiten de EU om een goede staat van dienst qua veilig commercieel gebruik te hebben in het land van herkomst, voordat men toestemming krijgt om in Europa te bouwen. Daarnaast zegt 76% van de ondervraagden dat het belangrijk is dat deze projecten werkgelegenheid creëren. Alleen veiligheidsoverwegingen worden belangrijker geacht.

Als een belangrijk teken van de groeiende populariteit, gaf de opiniepeiling aan dat kernenergie (23%), hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie (18%) en windenergie (15%), fracking (7%) en kolen (3%) heeft ingehaald als belangrijkste bron van energie waarin Britse volwassenen graag zouden zien dat het Verenigd Koninkrijk en Europa investeren. Drie jaar geleden, tijdens een gelijkaardige peiling voor het Britse Science Festival, toonde 19% steun voor kernenergie, in vergelijking met 25% voor zonne-energie en 20% voor wind. Het onderzoek van NNWE toont ook aan dat kernenergie wordt gezien als een mogelijke oplossing voor klimaatverandering. 62% van de respondenten is bereid om kernenergie te aanvaarden als het helpt om de klimaatverandering aan te pakken.

Tim Yeo, voorzitter van NNWE zegt hierover: “Kernenergie is een deel van de oplossing voor de uitdaging waar hedendaags Groot-Brittannië voor staat, namelijk het verstrekken van veilige, betaalbare, betrouwbare en groenere energie. We zijn dan ook hel blij dat de Britten positiever tegenover kernenergie staan volgens de nieuwe opiniepeiling van de NNWE, veel meer zelfs dan in veel andere landen.

“In deze context is het echter interessant om op te merken dat het publiek een duidelijke voorkeur heeft voor het eerste principe van NNWE, namelijk dat wanneer een technologie buiten het Verenigd Koninkrijk is ontwikkeld, het een goede staat van dienst moet hebben qua veilig commercieel gebruik, hetzij in het land van herkomst of elders buiten Groot-Brittannië, voordat het hier wordt hier gebruikt.

“De opiniepeiling toont ook sterke steun voor het ondersteuningsprincipe van NNWE, wat inhoudt dat bedrijven of consortia die nucleaire projecten leveren in Europa goede buren moeten zijn en ervoor moeten zorgen dat lokale gemeenschappen profiteren, met name via de leveringsketen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here