Haaltert : Meerjarenplanning 2015 – 2019

gemeentehuis haaltertHaaltert : Meerjarenplanning 2015 – 2019 . Naar aanleiding van het infomoment afgelopen maandag 15 dec 2014 over het gemeentelijk budget voor 2015 en de meerjarenplanning 2015 – 2019 voor de gemeente Haaltert geeft het college van burgemeester en schepenen een korte samenvatting onder voorbehoud nog van goedkeuring van dit budget en de meerjarenplanning door de gemeenteraad in de zitting van 22 december 2014.

Eén van de grootste uitdagingen voor de volgende jaren is Haaltert op een financieel gezonde manier te laten groeien.In 2015 zullen we met veel enthousiasme en gedrevenheid blijven werken aan onze vooropgestelde beleidsdoelstellingen.

2014 was het jaar van de kritische kijk op de interne werking en structuren van ons gemeentelijk apparaat. Onze realistische raming en besparingen op de exploitatiekosten dekken gedeeltelijk de meerkosten die via Vlaamse en Federale beslissingen op ons afkomen. Denk maar aan de brandweerhervorming en de daling van sommige werkingssubsidies.

Stabiliteit bewaren en de gemeente op een gezonde basis verder op koers zetten, is en blijft ons belangrijkste engagement. Om alle taken en onze klantgerichte dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om onze gemeentebelastingen te verhogen naar 7,5%.
Als bestuursploeg hebben we zodoende niet gekozen voor een forfaitaire belasting van bijvoorbeeld 150 euro per gezin maar een voor eerlijke spreiding naar draagkracht.

Voor deze verhoging krijgen onze inwoners heel wat in de plaats:
• Nieuwe investeringen
• Hedendaagse dienstverlening door verdere digitalisering van onze gemeentelijke diensten
• Kredietafbouw en leninglastenvermindering
• Blijvend subsidiebeleid voor verenigingen en inwoners
• Goed onderhouden (trage) wegen
We blijven investeren in de verdere uitbouw van Haaltert in het kader van een langetermijnbeleid ter verankering en verfraaiing van onze dorpskernen, voor een beter en goed onderhouden wegennet enz.

Enkele voorbeelden zijn:
– Project Denderhoutem: fase 2 van de muziekacademie (multifunctionele zaal) met omliggende parkings , herlocalisatie van de bib en een mobiliteitsstudie voor de Schoolstraat en omgeving.
– Project Heldergem: renovatie van het oud-gemeentehuis ten gunste van het verenigingsleven, ombouw tot kinderopvang en uitbreiden van de dienstverlening.
– Project Kerksken: verbouwen gebouw en omgeving, uitbouw van een kinderopvang, ondersteunen van het verenigingsleven.
– Grote wegenwerken zoals de Heldergemstraat, N460, Keiberg ,..

We gaan onze bedrijfsprocessen digitaliseren.
Dit zal leiden tot een efficiënter ambtenarenkorps en bijgevolg een performantere dienstverlening.
In het kader van kredietafbouw en leninglastenvermindering zullen we minder leningen opnemen om de intresten en aflossingen te reduceren.
Daarnaast gaan we voor een blijvend subsidiebeleid voor verenigingen en inwoners.
Begin 2015 zal de rapportering van onze realisaties in 2014 en de bijsturing aan het initieel beleidsplan 2014-2019 aan alle inwoners van Haaltert bezorgd worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here