Wetgeving over vuurwerk, hoeveel mag ik vervoeren

vuurDe wetgeving over vuurwerk is eenduidig. “1kg per persoon, max. 1kg per voertuig”

Het jaareinde nadert en veel Belgen zullen de feestelijkheden opluisteren met vuurwerk. Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters benadrukt dat de aankoop, het vervoer en het gebruik van vuurwerk correct moet kunnen verlopen. Vicepremier Kris Peeters heeft onder meer als taak erover te waken dat dit in alle veiligheid kan gebeuren en dat de gebruikers handelen in overeenstemming met de wet.

“In de overgang van oud naar nieuw steken veel Belgen vuurwerk af. Wanneer reglementair vuurwerk wordt aangekocht bij gespecialiseerde handelaars, en men zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften, dan moet het vervoer, de opslag en het gebruik van vuurwerk veilig kunnen verlopen”, aldus Vicepremier Kris Peeters.

De wetgeving laat toe dat de gewone gebruiker een beperkte hoeveelheid van 1 kilogram in zijn bezit mag hebben. Ook wat het vervoer van vuurwerk betreft, voorzien de regels dat een particuliere gebruiker 1kilogram vuurwerk voor persoonlijk gebruik mag vervoeren in zijn voertuig, zonder daarvoor een vergunning te moeten aanvragen.

CD&V-Parlementsleden Jef Van Den Bergh en Ward Kennes wijzen erop dat er vorig jaar problemen waren met vervoer van meer dan 1 kg vuurwerk in voertuigen. Vicepremier Kris Peeters stelt dan ook duidelijk dat enkel de chauffeur van een voertuig hoogstens één kilogram in bezit mag hebben. Dit betekent bijgevolg dat in een voertuig maximaal één kilogram mag worden vervoerd, óók als er meerdere personen in de wagen zitten. Inbreuken op deze regels kunnen desgevallend aanleiding geven tot vervolging.

“Nu het jaareinde nadert, is het belangrijk dat iedereen goed weet wat de regelgeving is. Op die manier wordt vermeden dat bij politiecontroles een foutieve interpretatie of sanctionering zou gebeuren ten aanzien van consumenten die vuurwerk vervoeren in hun wagen”, aldus Vicepremier Kris Peeters.
De minister laat evengoed weten dat hij laat onderzoeken hoe de regelgeving die al meer dan vijftig jaar oud is, kan worden aangepast om rekening te houden met de technische evoluties ter zake en om de nodige rechtszekerheid te bieden.

Daarnaast zal de FOD Economie naar jaarlijkse gewoonte een preventiecampagne voeren die de aandacht vestigt op het belang van een juist gebruik van feestvuurwerk. Affiches en flyers worden verspreid, en gemeentebesturen zullen lokaal sensibiliseren en informeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here