Elektriciteitsproductie op zee is onmisbaar

electr windmElektriciteitsproductie op zee is onmisbaar. Belgian Offshore Day: de vele opportuniteiten van windenergie op zee

Op 10 december 2014 vond in Oostende de eerste Belgian Offshore Day plaats. Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein sprak er met verschillende vertegenwoordigers van de windmolenparken over zijn ambities. “Elektriciteitsproductie op zee is onmisbaar in de hernieuwbare energiemix.”

België behoort tot de top van de offshore-industrie. Vandaag zijn er al 182 windmolens operationeel op de Noordzee. Dat is de capaciteit van een kleine kerncentrale, of de bevoorrading van 600.000 gezinnen. De offshore business vindt in staatssecretaris Bart Tommelein een echte partner: “Deze legislatuur wil ik de huidige capaciteit minstens verdubbelen, met de ontwikkeling en bouw van vijf nieuwe windmolenparken op de Noordzee.”

De economische opportuniteiten voor West-Vlaanderen zijn bijzonder groot. “Investeren in offshore windenergie, is ook investeren in extra tewerkstellingsplaatsen voor de West-Vlaamse regio”, aldus Bart Tommelein. “Met de realisatie van het totale windmolenpotentieel creëren we ongeveer 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen tijdens de ontwikkelingsfase, en 800 nieuwe, permanente jobs tijdens de exploitatiefase. En dat voor minimum 20 jaar.”

Grootschalige elektriciteitsproductie op zee is onmisbaar in de hernieuwbare energiemix. Tommelein: “De komende jaren staat de Belgische offshore windsector voor grote investeringen, die een antwoord bieden op de uitdagingen voor onze toekomst. Windenergie is van groot belang om met eigen productiecapaciteit de bevoorradingszekerheid te garanderen. Wind is gratis en het is gemakkelijk te voorspellen wanneer er wind zal zijn. Dat is een belangrijk voordeel tegenover andere energievormen.”

De staatssecretaris wijst ook op het belang van windenergie in de strijd tegen klimaatverandering. Dankzij de Belgische offshore draagt de Noordzee significant bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen in het kader van de 20-20-20 doelstellingen opgelegd door de Europese Commissie.

“Als Oostendenaar ben ik fier dat de haven van Oostende zich ontpopt tot een echte Offshore Industry Haven, een ware Energy Port. Dankzij de offshore industrie werkten er eind 2012 maar liefst 956 mensen in de voorhaven, het beste resultaat sinds meer dan tien jaar. Die bijkomende bedrijvigheid in de offshore industrie vertaalde zich naar een verdubbeling (t.o.v. 2011) van het aantal scheepsbewegingen, tot 4.500 in 2012. Alle redenen dus om de industrie te ondersteunen”, besluit Bart Tommelein.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here