Tuchtmaatregelen nodig om nieuw seksueel misbruik te voorkomen

kinderenVan Cauter: “Tuchtmaatregelen nodig om nieuw seksueel misbruik te voorkomen”

De Kerk moet op basis van inzage in strafdossiers tuchtmaatregelen nemen om te voorkomen dat vermeende pedofiele priesters zich opnieuw vergrijpen. Dat zei Carina Van Cauter namiddag in de hoorzitting met bisschoppen. Daar bleek ook dat de Kerk geen gebruik maakte van dit inzagerecht uit onwetendheid.

Vanmiddag vond een hoorzitting plaats in de Kamercommissie Seksueel Misbruik met de Brugse, Antwerpse en Doornikse bisschoppen De Kesel, Bonny, Harpigny en vicaris-generaal van het bisdom Brugge Van Houtte. Dit op vraag van Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter en naar aanleiding van de plannen om een pedofiele priester opnieuw aan te stellen in Middelkerke.

De Brugse geestelijken erkenden in de Kamer dat ze met hun intentie om de veroordeelde priester opnieuw aan te stellen, een inschattingsfout hebben gemaakt. Bisschop Bonny trad hen bij en stipte aan dat het niet evident is om tot een inschatting te komen die zowel professioneel gefundeerd als maatschappelijk aanvaardbaar is. Daarom stelde hij voor om advies over herintegratie in te winnen bij forensische psychiaters, sociale en psychosociale diensten en de steuncentra van justitie.

Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter verwelkomde dit voorstel. “Herintegratie moet onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn, maar het kan in geen geval dat iemand opnieuw wordt ingezet in een werkveld met kinderen of jongeren. Het is geruststellend dat de bisschoppen dat principe mee onderschrijven. Het betreft immers ook een van de aanbevelingen die de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik destijds deed. Hier moeten we nauw op toe blijven zien. De daad moet steeds bij het woord worden gevoegd.”

Indien de Kerk op de hoogte is van seksueel misbruik, is ze verplicht dit meteen te melden bij het gerecht. Maar naast het strafrechtelijke luik, is er ook een tuchtrechtelijk. Van Cauter vroeg De Kesel naar de werking van dit intern tuchtrecht: “In principe vermelden jullie elk vermeend feit aan de Congregatie van de Geloofsleer. Maar naar verluidt zou dit niet steeds automatisch en in elk geval gebeuren, of pas na lange tijd en aandringen.”

Bovendien is het oordeel van de Congregatie niet altijd even rechtlijnig. “In het geval Middelkerke had de Congregatie het licht op groen gezet. Maar hoe kan dat? Het betrof toch een geval van vaststaand seksueel misbruik? Dit roept vragen op. Daarnaast is er in de zaak Middelkerke ook pas gehandeld nadat er commotie ontstond in de samenleving.”

Van Cauter benadrukte het belang van het tuchtrechtelijke luik. “De Kerk moet op basis van harde feiten, te vinden in het voor hen beschikbare strafdossier, en in afwachting van het oordeel van de rechtbank, tuchtsancties zoals een schorsing of overplaatsing nemen om te vermijden dat verdachten kunnen overgaan tot nieuwe feiten.” Het nieuws dat een pedofiele priester vandaag opnieuw met kinderen werkt in Brazilië toont de nood van zo’n proactieve aanpak.

Bisschop De Kesel antwoordde dat hij geen weet had van dit inzagerecht. De Congregatie kon zich dus enkel baseren op een brief van de Bisschop waarin de hem bekende feiten werden opgesomd. “Dat is opmerkelijk”, reageerde Van Cauter. Bisschop Bonny was wel op de hoogte van dit inzagerecht. In het vervolg beloven de bisschoppen hier dan ook gebruik van te maken.

Uit een vraag van Van Cauter bleek eveneens dat de Congregatie het dossier Roger Vangheluwe heeft afgerond: hij is geschorst als priester, maar niet gelaïciseerd. Hij moet eveneens verblijven op een aangeduide vaste plaats.

Het liberale Kamerlid besloot met de boodschap dat de Kerk zich geenszins achter Justitie mag verschuilen. Bisschop De Kesel had verklaard dat het Parket hem had gevraagd geen tuchtsanctie te nemen teneinde het strafonderzoek niet te verstoren. “Ik heb dat nagetrokken bij de minister van Justitie en er is op geen enkel moment een dergelijke instructie gegeven. Ook de strafdossiers zijn steeds voor de Kerk beschikbaar.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here