Europees noodsysteem eCall verplicht in wagens

auto

autoAkkoord over Europees noodsysteem eCall kan duizenden mensenlevens redden

De commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft vandaag goedkeuring gegeven aan ‘eCall’, nadat maandag de Raad en het Europees Parlement reeds een algemeen akkoord hadden bereikt. Dit automatisch werkend noodsysteem zal in nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen worden ingebouwd en bij een ongeval automatisch verbinding maken met de dichtstbijzijnde noodcentrale met respect voor de privacy. N-VA-Europarlementslid Louis Ide drukte als schaduwrapporteur voor de ECR-fractie mee zijn stempel op het akkoord: “Dit akkoord is een belangrijke stap op weg naar de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen.”

In 2013 lieten EU-wijd 26.000 personen het leven in verkeersongevallen. De eCall-technologie moet ten laatste tegen 31 maart 2018 in alle nieuwe types personenwagens ingebouwd worden. Ide benadrukt de voordelen van eCall: “Als arts ben ik vooral opgetogen dat er met eCall een snellere en efficiëntere medische hulpverlening ter plaatse zal komen. Meer mensenlevens kunnen daardoor worden gered. Tegelijk zal ook het kostenplaatje van de interventies lager liggen. eCall moet ook een verlichtend effect hebben op het probleem van de soms grote filevorming na een ongeval. Omdat hulpdiensten sneller ter plaatse kunnen zijn, kunnen de verkeersproblemen vlugger worden opgelost.”

De N-VA-politicus pleitte tijdens de onderhandelingen ook consequent voor afdoende bescherming van persoonsgegevens en tegen het mogelijk misbruik ervan: “Omdat eCall bepaalde informatie naar de noodcentrale zendt, was het belangrijk in te schrijven dat deze gegevens enkel en alleen gebruikt worden voor de noodzakelijke doeleinden, in het bijzonder de hulpverlening. Het systeem mag zeker niet als ‘zwarte doos’ gaan fungeren, maar enkel het type wagen, het type brandstof, het tijdstip van ongeval, en de exacte locatie meedelen.”

Het akkoord houdt tot slot ook rekening met toekomstige uitbreidingen van het systeem waarbij een voldoende open karakter behouden blijft, geen monopolies in de hand worden gewerkt en de keuzevrijheid voor consumenten gegarandeerd blijft. “Voor het aanwijzen van de dichtstbijzijnde garage zou de fabrikant van het eCall-systeem concurrentiebeperkend gedrag kunnen vertonen, door bijvoorbeeld te verwijzen naar de herstelplaats van één bepaald automerk en zo de deur te sluiten voor andere marktspelers. Daarom onderstreept het akkoord dat bij toekomstige technologische ontwikkelingen de vrije mededinging tussen verschillende fabrikanten gevrijwaard moet blijven”, aldus nog Ide.

De plenaire vergadering van het Europees Parlement zal het akkoord waarschijnlijk in maart 2015 bekrachtigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here