53 nieuwe Gentse flikken legden eed af

politie153 nieuwe Gentse flikken legden eed af

Op donderdag 4 december 2014 legden 53 personeelsleden van de Politie Gent de eed af. Het gaat om 47 ‘operationelen’ en 6 burgerpersoneelsleden – 37 mannen en 16 vrouwen. Bijzonder dit jaar is de eedaflegging van drie gloednieuwe hoofdcommissarissen. Zij zullen een centrale sleutelpositie innemen binnen het Gentse politiekorps. De nieuwe Gentse flikken legden de eed af in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis, onder het toeziend oog van hun respectievelijke diensthoofden, korpschef Filip Rasschaert en burgemeester Daniël Termont.

Samenstelling

Onder de 53 eedafleggers bevinden zich 47 ‘operationelen’ en 6 burgerpersoneelsleden. Net zoals de vorige jaren zijn ook dit jaar de mannen in de meerderheid: 37 mannen en 16 vrouwen legden de eed af.

Bijzonder dit jaar is de eedaflegging van drie gloednieuwe hoofdcommissarissen – twee vrouwen en één man. Zij zullen een centrale sleutelpositie innemen binnen het Gentse politiekorps.

De eedafleggers hebben verschillende graden:

– 3 hoofdcommissarissen (HCP)
– 2 commissarissen (CP)
– 7 hoofdinspecteurs (HINP)
– 30 inspecteurs (INP)
– 5 agenten van politie (AP)
– 2 adviseurs
– 3 consulenten
– 1 assistent

De eedafleggers gaan aan de slag in verschillende directies en diensten:

– Diensten van de korpschef: 1
– Dienst Communicatie: 1
– Directie Beheer: 3
– Dienst Informatie- en Communicatietechnologie: 2
– Dienst Personeel: 1
– Directie Operaties: 49
– Dienst Informatie-, Analyse- en Kennisbeheer: 1
– Dienst Zonale Sturing: 1
– Interventiedienst: 32
– Leiding en secretariaat: 1
– Lokale Recherchedienst: 2
– Verkeersdienst: 8
– Wijkdienst: 4

Drie nieuwe hoofdcommissarissen

Na twee jaar opleiding, examens en stages werden drie commissarissen van de Gentse politie bevorderd tot de graad van hoofdcommissaris. Vanaf heden nemen zij een aantal cruciale posities in binnen de Politie Gent. Hoofdcommissaris Veerle Dhont wordt de nieuwe Directeur Operaties, hoofdcommissaris Karin Vanhooren wordt het nieuwe diensthoofd van onze Wijkdienst en hoofdcommissaris Chris Van Gaever neemt de functie als diensthoofd van de Lokale Recherchedienst op zich.

Deze drie topleidinggevenden zullen hun steentje bijdragen bij het verder uitdragen van een positieve cultuur en identiteit van de Gentse flikken. Breed denken, positief handelen en samenwerken zullen hun prioritaire aandacht krijgen. Ze zullen steeds het belang van de maatschappij en van het korps voorop stellen om samen met alle verschillende partijen de best mogelijke oplossingen te zoeken en uit te dragen. De cultuur van samenwerken en problemen aanpakken zal door hen (uit)gedragen worden – intern binnen het korps maar ook extern naar burgers en andere belanghebbenden.

Uw politie altijd nabij

In 2011 legden 38 personeelsleden de eed af, in 2012 waren dat er 82, in 2013 61 en dit jaar 53. Deze aanwervingen zijn noodzakelijk enerzijds om de collega’s die op korte termijn met pensioen gaan te vervangen en anderzijds om tegemoet te komen aan de politionele noden van een grootstad zoals Gent. Ook in 2015 zal ons korps blijven investeren in ‘vers bloed’ en hopen we dat aspirant-flikken het Gentse korps blijven vinden.

De Gentse flikken zoeken u

In oktober 2014 organiseerde de Gentse politie drie infoavonden onder de noemer ‘De Gentse flikken zoeken u’. Wie altijd al droomde van een job als flik kon er alle informatie over de selectieprocedure en het werk als politieman/-vrouw verkrijgen.

Naar aanleiding van deze nieuwe rekruteringscampagne lanceerde de Politie Gent korte filmpjes met ‘Stan’ als hoofdpersonage. Stan beleeft tal van avonturen, maakt kennis met de Gentse politie en besluit uiteindelijk om zelf politieman te worden.

Om onze politiezone meer aanspreekbaar te maken en op de (politionele) kaart te zetten, beschikt het Gentse politiekorps sinds het najaar van 2014 over zijn eigen promoteam. Door aanwezig te zijn op rekruteringsevenementen, infodagen, studie- en afstudeerbeurzen, enz. proberen zij jong en oud warm te maken voor een job bij de Gentse politie.

Bezoek zeker onze website www.politiegent.be; daar vind je onder andere het organogram van ons korps en de avonturen van Stan. Meer informatie over de rekruteringscampagne vind je terug op de website www.degentseflikkenzoekenu.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here