Aankomst 22 Syrische vluchtelingen in België

vliegtuig

vliegtuigAankomst van 22 Syrische vluchtelingen voor hervestiging in België

Vandaag is een groep van 22 Syrische vluchtelingen aangekomen op de luchthaven van Zaventem. Ze werden begeleid door de International Organization for Migration (IOM) en opgewacht door een delegatie van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Fedasil. Het gaat om een eerste deel van een groep van 75 vluchtelingen die in Turkije verbleven op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië. Hier kunnen ze aan een nieuwe toekomst beginnen. Sinds het begin van het conflict in maart 2011 heeft ons land al aan meer dan 4000 Syriërs bescherming of verblijf geboden via het vluchtelingenstatuut, via subsidiaire bescherming of gezinshereniging.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA) vindt het belangrijk dat het hervestigingsbeleid wordt voortgezet. Jaarlijks wordt een aantal vluchtelingen opgenomen in het kader van het Europese hervestigingsprogramma en in nauwe samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Voor 2014 bedraagt dat aantal 100 waaronder 75 Syriërs. In 2015 zal de regering 300 vluchtelingen waaronder 225 Syriërs hervestigen in België. De regering komt zo tegemoet aan de internationale vraag om in meer opvang te voorzien voor vluchtelingen uit ernstige conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

Theo Francken: “In 2015 verdubbelt de regering het aantal hervestigingen van 150 naar 300. Ons land biedt niet alleen hulp aan onder de vorm van hervestiging. Sinds de uitbraak van het conflict in maart 2011 boden we 3.509 Syriërs bescherming aan via het vluchtelingenstatuut en via subsidiaire bescherming. Meer dan 700 personen kregen gezinshereniging”.

Selectie- en voorbereidingsmissies
Het CGVS selecteerde deze mensen tijdens een missie in september 2014. De selectie gebeurde op basis van dossiers die werden opgemaakt door het UNHCR. De groep van 22 vluchtelingen die vandaag toekwam, bestaat uit 5 gezinnen met kinderen en 3 alleenstaanden. Vóór de hervestiging, kregen de vluchtelingen in Istanbul ook het bezoek van een team van Fedasil dat hen voorbereidde en informeerde over hun toekomst in ons land.

Integratie- en inburgeringstraject
Staatssecretaris Theo Francken: “Na aankomst verblijven de vluchtelingen ongeveer zes weken in een collectief opvangcentrum van Fedasil. Ze worden er voorbereid op hun zelfstandig leven in ons land. Nadien gaan ze naar een gemeente in een individuele opvangplaats van het OCMW. Daar worden ze verder begeleid door Caritas en Convivial, om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Voor meer achtergrondinformatie over hervestiging: www.hervestiging.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here