Btw-vrijstelling tolken gebarentaal

helga stevens

helga stevensInternationale Dag van Personen met een Beperking: btw-vrijstelling tolken gebarentaal opsteker voor dovengemeenschap

Vandaag vieren we de Internationale Dag van Personen met een Beperking. Voor N-VA-Europarlementslid Helga Stevens is deze editie er een met een bijzonder randje: “Het doet me bijzonder veel plezier dat ik op deze symbolische dag kan bevestigen dat, na een lange periode van onduidelijkheid, gebarentaal-, orale en schrijftolken in het kader van hun maatschappelijk werk klaar en duidelijk vrijgesteld moeten worden van btw op hun geleverde diensten.”

In 2013 en 2014 stelde Stevens, toen nog senator, een hele reeks parlementaire vragen aan voormalig minister van Financiën Koen Geens over de fiscale behandeling van diensten verleend door tolken gebarentaal, orale tolken en schrijftolken. Sinds juli 2013 bestonden er immers uiteenlopende interpretaties over artikel 44, § 2, 2° van het btw-wetboek waarbij zij zich traditioneel op btw-vrijstelling voor sociale dienstverlening konden beroepen. De regering-Di Rupo nam echter in mei 2013 het besluit dat alle tolken btw moesten aanrekenen op tolk- en vertaaldiensten die ze leverden in het kader van justitie en politie en werd de btw-vrijstelling beperkt. Die beslissing trof ook de gebarentaal-, orale en schrijftolken die daardoor over dezelfde kam geschoren werden als tolken vreemde talen.

Stevens: “Door die beslissing, die helemaal haaks stond op de courante praktijk, werden tolken gebarentaal plots verplicht om btw aan te rekenen, bijvoorbeeld voor diensten verricht in opdracht van justitie, zoals simultaanvertalingen bij rechtszittingen, gerechtelijke of politionele verhoren. Dit had tot gevolg dat geen enkele tolk gebarentaal nog bereid was dergelijke diensten te verlenen, wat op zijn beurt een negatieve impact had op de rechten van dove burgers ten aanzien van justitie en politie.”

Op verzoek van Stevens herbekeek de federale btw-administratie, onder de bevoegdheid van minister van Financiën Van Overtveldt, de kwestie en verduidelijkte ze bij brief van 27 november dat sociale maatschappelijke diensten verleend door tolken gebarentaal, orale tolken en schrijftolken volledig vrijgesteld zijn van btw op grond en onder de voorwaarden van artikel 44, § 2, 2° van het btw-wetboek, zoals dat ook in het verleden werd toegepast.

Stevens hoopt met dit besluit dat de onduidelijkheid tot het verleden behoort. “Deze verduidelijking is zeer verheugend en betekent een verlichting voor alle betrokken tolken. En dat is ook logisch: het gaat om ondersteuning van dove mensen om hen in staat te stellen ten volle te participeren aan de samenleving. Na maanden van onzekerheid is dit een duidelijke win-win voor alle partijen”, besluit Stevens.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here