Meer investeren in zorg en minder in stenen

handenMeer investeren in zorg en minder in stenen. Martine Taelman pleit voor grondige hervorming VIPA-subsidiesysteem

Recent stonden de kranten bol van onrustwekkende berichten dat de opvang in rusthuizen tot 20% duurder gaat worden. “Dat is voorbarig,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman. Zij roept de sector op om van de financiële uitdagingen gebruik te maken om het welzijnsmodel in Vlaanderen te hervormen. “In plaats van de factuur voor de zorgbehoevende simpelweg te verhogen, moeten we durven kiezen voor hervormingen die de zorgsector efficiënter maken, zonder te raken aan de kwaliteit van de zorgverlening.” Taelman vraagt in de eerste plaats een hervorming van het huidige VIPA-subsidiesysteem voor de bouw van zorginstellingen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) geeft subsidies aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. “In de praktijk stellen we echter vast dat bouwen mét VIPA duurder is en langer duurt dan zonder,” zegt Taelman. Een HIVA-studie van de KUL uit 2012 toont aan dat de bouwkost per vierkante meter mét VIPA-subsidies 31% hoger ligt en dat het verschil in kostprijs per bed zelfs 60% bedraagt.

VIPA-steun = 31% hogere bouwkost

Heel wat initiatiefnemers -zowel commerciële, maar ook VZW’s en openbare besturen- slagen er in om kwalitatief te bouwen zonder subsidies. “En het belangrijkste is dat dit niet resulteert in hogere dagprijzen voor de gebruikers. Evenmin werken zij met minder verzorgend personeel,” zegt Taelman. “Prijs en kwaliteit zijn perfect vergelijkbaar.”

Veel directeurs in de welzijnssector bouwen veel liever zonder VIPA. “Dan staat hun gebouw recht in één jaar in plaats van 8 jaar en kost het hen tot de helft minder”, zegt Taelman. “Denken we maar aan de VIPA-verplichting om tot 2% te investeren in kunst. Zo werd er de afgelopen 5 jaar met de overheidssubsidie bijna 9 miljoen euro aan kunst besteed. Het is contraproductief dat bouwen met overheidssubsidies zorgt voor een substantiële meerkost zonder dat het resulteert in betere zorg.”

Taelman pleit er daarom voor om het VIPA-systeem grondig te hervormen. “We zitten in tijden waar er veel zorgnoden zijn en weinig middelen. Open Vld wil vooral een systeem waarbij er geen verspilling is van middelen en dus vragen we dat met open geest gekeken wordt naar alle mogelijkheden. Europa treedt ons hierin bij,” zegt Taelman.

Schaf VIPA af en investeer in mensen

Concreet stelt de welzijnsspecialiste van Open Vld voor om de VIPA-subsidies en de bijhorende regeltjes af te schaffen. “Het lijkt mij logischer dat de maatstaf om subsidies te verdienen de geleverde kwaliteit is. Daarom moeten we niet langer hoofdzakelijk investeren in stenen, maar wel in mensen. Goed gecoördineerde persoonsgebonden financiering en thuiszorg zijn voor Open Vld de beste oplossing. Het voorkomt de aangekondigde prijsstijgingen, geeft de mensen meer keuzevrijheid en het is minder duur voor de staat, een win-winsituatie dus,” besluit Taelman.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here