Infovergadering werken Dorpsplein-Bodegemstraat druk bijgewoond

Een druk bijgewoonde infovergadering afgelopen maandagavond was het resultaat van een door de gemeente ingerichte info-avond. Die handelde over de uit te voeren werken van de heraanleg van het dorpsplein alsook de Bodegemstraat zowel richting Dilbeek als Ternat. Ook de Dilbeeksesteenweg (die velen zelfs niet kennen) wordt heraangelegd.
P1020594
Iets na 20u gaf schepen van mobiliteit Stijn Quaghebeur het startschot van deze vergadering in het gezelschap van Tom Feusels van het studiebureau Arcadis en Jo Fleurinck die de rioolbeheerder Farys vertegenwoordigde. Ook Ilse Eylenbosch de mobiliteitsdeskundige was op de vergadering aanwezig.

Nadat Stijn de geïnteresseerden welkom had geheten en een kleine toelichting gaf over het verloop van de plannen en waarom deze gefaseerd werden was het de beurt aan Tom Feusels de man van het studiebureau, om de plannen meer in detail toe te lichten. Hij had het ook nog even over de reeds afgewerkte bocht ter hoogte van de Vlaanderenlaan dit was dan ook fase 1.
P1020596
Fase 2 bestaat erin de parking aan te leggen op de collector van Aquafin en verfraaiïng van het dorpsplein. Deze nieuwe parking zal zich bevinden net achter het nu bestaande busschuilhuisje van de Lijn en het verlengde van de Polderstraat. Om deze groene zone te behouden zal er gewerkt worden met grasdallen en zullen er ook enkele groenaanplantingen gebeuren.

Ter hoogte van de aanpalende straten en een klein deeltje van deze straten (Ternatstraat, Molenstraat, Kerkberg, Schepdaalstraat en Bodegemstraat worden zone 30. dit wil zeggen dat alle verkeer bij mekaar zal komen maar waar de zwakke weggebruiker steeds voorrang zal hebben. De parking op het bekende “pleintje” verdwijnt.
P1020600
daarna wordt fase 3 aangevat dit is van het dorpsplein tot de Vlaanderenlaan. Op de Bodegemstraat worden een aantal busperrons voorzien en ook hogerop waar mogelijk links en rechts van de straat komen er fietspaden op 1.75m breedte. Deze afmeting moet behouden blijven omwille van de toegekende Provinciale en gewestelijke subsidies. daarna was het tijd om vraagstelling aan zowel Tom (Studiebureau) als Jo (Riolering).

De meeste vragen gingen dan ook over onteigeningen en over het gescheiden afvoeren van grond-en afvalwater. Sommigen hadden het er moeilijk mee dat ze zouden onteigend worden voor fietspaden, en bijgevolg hun auto niet meer voor hun deur zouden kunnen parkeren.Voor ons een heel begrijpelijke reactie. Omstreeks 22.00u werd de vergadering afgesloten en kon iedereen een blik werpen op de plannen van de werken die nog moeten worden uitgevoerd. een nieuwe info-avond wordt voorzien in Februari-Maart. Wordt vervolgd.
P1020593

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here