Maandagvoormiddag staking, de stand van zaken

stakingZoals bekend hebben de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een staking aangekondigd voor 1 december 2014 (provinciale staking) en 15 december (nationale staking).

Naar aanleiding van deze stakingsaanzegging wil VOKA uw aandacht vragen voor volgende bekommernis. Op bovenvermelde actiedagen zullen sommige werknemers gebruik maken van hun recht op staken. Heel wat medewerkers van onze leden-ondernemingen drukken echter de wens uit om op bovenvermelde dagen te werken, en dus niet te staken. Wij wensen het stakingsrecht niet ter discussie te stellen, maar evenmin kunnen wij aanvaarden dat niet-stakende werknemers het recht wordt ontzegd op vrije toegang tot het bedrijf. Hetzelfde geldt voor klanten en leveranciers die niet wensen deel te nemen aan stakingen. Tegenover het democratisch recht op staken staat immers een evenwaardig recht op werken. Werkwilligen moeten effectief het recht op werken kunnen uitoefenen.

Bovenop dit principieel standpunt wijzen wij op de hoge economische kost van stakingen: de omzet van een volledige dag gaat verloren en vaste kosten dienen doorbetaald, ook al is er die dag geen opbrengst.

In het vooruitzicht van de acties van 1 en 15 december willen wij u met aandrang verzoeken de nodige maatregelen te nemen om beide rechten (recht op staking en recht op werken) te vrijwaren op het openbaar domein, in toepassing van artikel 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet §. 2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Concreet betekent dit dat de lokale politie desgevallend optreedt tegen actievoerders die de vrije toegang tot bedrijven en bedrijventerreinen belemmeren en dat zij de veiligheid waarborgt op de openbare weg. Omdat praten beter rendeert dan staken, houden wij ons steeds ter beschikking voor overleg zeggen Chris De Hollander Voorzitter en Geert Moerman afgevaardigd bestuurder van VOKA

3 REACTIES

  1. Inderdaad is het zo dat de meerderheid in het bedrijf waar ik momenteel werk niet wil staken. Eén abvv militant vindt dat er wel moet gestaakt worden. Hij roept de hulp in van de acievoerders van andere bedrijven en verkondigt dat ze "niemand" zullen doorlaten. De andere medewerkers vrezen voor beschadigingen aan hun auto's, en moeten noodgedwongen afhaken en inkomensverlies lijden.

  2. Staken op afspraak met bedrijven op 1 en 15 december? Zoiets noem ik verlof nemen om zichzelf wat belachtelijk te staan maken langs of op de openbare weg. Met dank aan de afgesproken stakingen kunnen de bedrijven zich daar perfect aan aanpassen en lijdt geen enkel bedrijf schade. Op het eind van de dag is de enige schade de aangerichte schade aan privé eigendommen van partikulieren. Ik ben ook lid van een vakbond, en hoe langer hoe meer stel ik me de vraag waarom eigenlijk. Mijn lidmaatschap heeft mij tot op heden niks dan geld gekost en levert de werkende man niks op. Het enige waar een vakbond in feite goed voor is, is om de werklozen of werkweigeraars sneller te voorzien van hun dopgeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here