Reactie op de uitlatingen van Natuurpunt ivm trekvogels

vogelsReactie van het FAVV op de uitlatingen van Natuurpunt ivm trekvogels

Het Voedselagentschap wenst te reageren op het persbericht verspreid door Natuurpunt en de uitlatingen van de Heer Roggeman. Voor het FAVV is het wel degelijk duidelijk dat wilde vogels een rol kunnen spelen bij een besmetting met hoog pathogene vogelgriepvirussen.

In de periode 2005 – 2007 is duidelijk gebleken met het H5N1 virus dat trekvogels een rol spelen bij de introductie van het virus in Europa. Door de migratiepatronen in Azië en vanuit Azië naar Europa kunnen vogelgriepvirussen vanuit het Verre Oosten in Europa terechtkomen.

Het virus wordt daarbij niet door één bepaalde vogelsoort noch in één trek meegebracht, maar maakt de sprong naar Europa in verschillende etappes doordat wilde watervogels als eenden, ganzen en zwanen het virus aan elkaar doorgeven.

Eens in Europa kunnen besmette trekvogels het virus overdragen aan lokale populaties, bijv. wanneer zij tijdens hun trektocht naar hun wintergebieden rusten op waterplassen waar ook lokale populaties verblijven. De verspreiding naar pluimvee gebeurt dan dikwijls vanuit deze lokale populaties en niet noodzakelijk rechtstreeks door de trekvogels. Dit geldt trouwens voor alle vogelgriepvirussen.

Het H5N8 virus is reeds in wilde watervogels aangetoond, meermaals in het verre Oosten, één keer in Europa, nl. het afgelopen weekend in Noord-Duitsland. Het virus komt zoals H5N1 onder zijn hoogpathogene vorm voor in deze vogels. Bij wilde watervogels veroorzaakt het weinig of geen problemen omdat eenden en ganzen van nature meer resistent zijn tegen vogelgriepvirussen, maar het zal – net omdat het in hoogpathogene vorm aanwezig is – na overdracht op pluimvee daar onmiddellijk voor zeer ernstige problemen zorgen.

De maatregelen zijn dus wel degelijk gebaseerd op feiten en hebben tot doel contacten tussen wilde watervogels en pluimvee te verhinderen en zo de introductie van dit virus in België absoluut te vermijden.

Ter herinnering de maatregelen van toepassing in gevoelige natuurgebieden:
Voor alle pluimveehouders, zowel professionelen als hobbyhouders geldt :
– Voederen en drenken van pluimvee binnen of afgeschermd van wilde vogels,
– Drinkwater mag geen oppervlaktewater zijn,
– Scheiden van eenden/ganzen van ander pluimvee,
– Ophokken of afschermen van professioneel gehouden pluimvee.

Het FAVV wenst er ook op te wijzen dat er ook nog andere maatregelen getroffen werden om de introductie van het virus door contact in de Belgische pluimveestapel te vermijden.
Oa de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden is verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal dat in de 4 voorafgaande dagen in contact is geweest met pluimvee of op een plaats is geweest waar pluimvee wordt gehouden in een risicogebied in Duitsland,in het UK en in Nederland.

Meer informatie vindt u op www.favv.be -> homepage

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here