Bijsturing van het Vlaams beleid inzake borstkanker

aa borstenNaar aanleiding van het jaarrapport bevolkingsonderzoek 2013, zoals gepresenteerd door Vlaams Minister Jo Vandeurzen, vraagt borstkankerorganisatie Think-Pink een bijsturing van het Vlaams beleid inzake borstkanker. Voor het eerst sinds de Vlaamse Overheid de screeningsmammografie organiseert via het bevolkingsonderzoek, is er een daling van het aantal vrouwen tussen 50 en 69 jaar dat zich laat controleren op borstkanker. Van de 804.272 vrouwen die een uitnodiging ontvingen, werd uiteindelijk bij slechts 50,9% ofwel 408.800 vrouwen een screening uitgevoerd via het gratis bevolkingsonderzoek.

“De kwaliteit van het onderzoek is de afgelopen jaren wel verbeterd maar het aantal vrouwen dat er aan deelneemt, is gewoon te laag. De Vlaamse doelstelling van een participatiegraad van 75% die eigenlijk in 2012 reeds gehaald diende te worden, kan nooit behaald worden met de huidige communicatievormen en –middelen. Voor volgend jaar is er momenteel zelfs geen specifiek campagnebudget voorzien. Nochtans gaat het hier over de belangrijkste doodsoorzaak bij Vlaamse vrouwen,” aldus Heidi Vansevenant, voorzitster van vzw Think-Pink.

Wereldwijd is België het land waar het vaakst borstkanker wordt vastgesteld. Elk jaar worden meer dan 10.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Dagelijks sterven in ons land gemiddeld 7 vrouwen aan borstkanker. “In vergelijking met 1990 is er een toename met een vierde. De overlevingskans na vijf jaar neemt gelukkig langzaam toe. Maar de impact van de ziekte op onze maatschappij is enorm. In vergelijking met 1990, valt vooral op dat het aantal gevallen in de leeftijdscategorie 45-54 jaar verdubbeld is. De meeste borstkankers worden vastgesteld bij vrouwen tussen 60 en 69 jaar, maar de risicoleeftijd stelt zich steeds duidelijker vanaf 40 en zeker vanaf 45 jaar. Screenen via een bevolkingsonderzoek op al te jonge leeftijd heeft niet altijd zin, omwille van tal van redenen zoals de borstdensiteit. Maar we willen wel een aangepast beleid. Zeker nu we met de methodes en middelen van de afgelopen jaren voor het eerst een daling vaststellen” aldus Heidi Vansevenant.

“Daarom stelt Think-Pink voor om een campagne te voeren om het borstbewustzijn vanaf 40 jaar te verhogen. Vrouwen moeten beter geïnformeerd worden over de signalen van hun lichaam waarop ze moeten letten. Dit hoeft niet altijd te leiden tot extra onnodige screenings. De huisarts of de gynaecoloog kan indien nodig doorverwijzen. Maar dergelijke campagnes kunnen er wel voor zorgen dat vrouwen zich bewuster gaan opstellen en zullen openstaan voor het bevolkingsonderzoek vanaf 50 jaar.

En voor het bevolkingsonderzoek tussen 50 en 69 jaar moet afgestapt worden van de huidige communicatiemethodes. De tijd van een brief, een flyer en een affiche om de bevolking warm te maken, ligt achter ons. Sociale media, evenementen en interactiviteit met het publiek zijn maar enkele van de vele nieuwe mogelijkheden. Ook de huisartsen moeten hier nauwer bij betrokken worden. Uit de cijfers blijkt immers dat het aantal artsen dat vrouwen doorverwijst naar de screeningsmammografie blijft dalen. Zij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en moeten nauwer betrokken worden bij de overheidscommunicatie,” aldus Think-Pink.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here