Ook kinderen hebben rechten

kinderenOok kinderen hebben rechten. Kinderrechten krijgen centralere plaats – 25ste verjaardag van de Rechten van het Kind

“Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het meest geratificeerde verdrag ter wereld. We moeten dit verdrag ook effectief gebruiken om de rechten van kinderen af te dwingen.” Dat zegt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag morgen. De minister wil mensenrechten, inclusief kinderrechten, de volgende jaren een centralere rol geven in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. “Denk maar aan de strijd tegen kindhuwelijken, genitale verminkingen, kinderarbeid, het inzetten van kindsoldaten.”

25 jaar geleden legde de wereld een belofte af ten aanzien van kinderen: dat we alles in het werk zouden stellen om hun rechten te beschermen en ervoor op te komen – het recht op overleven en ontwikkeling, het recht op onderwijs en zelfontplooiing, het recht om hun stem te laten horen, het recht om hun talenten te ontplooien. Precies op 20 november vieren wij de 25ste verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat ook door België aangenomen wordt. En er is reden tot vreugde: er is namelijk heel wat vooruitgang geboekt, van de daling van de kindersterfte over de toename van het aantal schoolgaande kinderen tot toekomstkansen voor meisjes.

Ondanks deze algemene vooruitgang hinken tal van kinderen nog steeds achterop. Eerdere uitdagingen in combinatie met nieuwe problemen zorgen ervoor dat tal van kinderen verstoken blijven van hun rechten en de positieve effecten van ontwikkeling. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en om ook de moeilijkst bereikbare kinderen kansen te geven, moeten we anders gaan denken en handelen.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo: “In Afrika, een continent waar de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sterk aanwezig is, worden kinderen extra hard getroffen door de bevolkingsexplosie. Elke dag worden duizenden kinderen geboren, vaak in armoede. Vaak worden deze kinderen ook niet geregistreerd. Het is nochtans het recht van elk kind om een identiteit te hebben. Zonder officiële naam, ontneem je kinderen kansen: hoe geraak je later aan een diploma of werk als je officieel niet bestaat?”

“Ook mama’s hebben rechten,” benadrukt minister De Croo. “In een aantal landen worden meisjes veel te vroeg mama, soms al op 12 jaar. Deze jonge mama’s worden enorm veel kansen ontzegd, hun gezondheid lijdt eronder en vaak groeien hun kinderen op in armoede en ondergaan ze hetzelfde lot als hun moeder. Ook aandacht voor reproductieve rechten en kansen voor meisjes in het onderwijs zorgt voor een betere bescherming van kinderrechten.”

Een instrument met bindende kracht
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het eerste internationale instrument met bindende kracht dat het hele scala aan mensenrechten bevat: burgerlijke, culturele, economische, politieke en sociale rechten. In 1989 beslisten de wereldleiders dat een apart verdrag voor kinderen aan de orde was omdat mensen jonger dan 18 jaar vaak bijzondere bescherming en bijstand nodig hebben. Hiermee gaf de wereld meteen een duidelijk signaal dat ook kinderen rechten hebben.

In 54 artikelen en twee facultatieve protocollen bundelt het Verdrag de grondrechten van alle kinderen wereldwijd: het recht op overleven, het recht op zoveel mogelijk ontwikkeling, het recht op bescherming tegen schadelijke invloeden, tegen alle vormen van misbruik en uitbuiting, het recht om als volwaardig lid deel te nemen aan het gezinsleven, het culturele en sociale leven.

Het Verdrag stoelt op de vier basisbeginselen: niet-discriminatie, het hoger belang van het kind, het recht op leven, overleven en ontwikkeling en respect voor de mening van het kind. Al deze in het Verdrag vastgelegde rechten, zijn inherent aan de menselijke waardigheid en de harmonische ontplooiing van elk kind. Het Verdrag beschermt de rechten van het kind door maatstaven vast te leggen inzake gezondheidszorg, onderwijs en juridische, burgerlijke en sociale dienstverlening.

De regeringen, waaronder de Belgische, die akkoord gaan met de verplichtingen erkend in het Verdrag (door bekrachtiging van of toetreding tot dit Verdrag), verbinden zich ertoe de rechten van het kind te beschermen en te waarborgen en hierover rekenschap af te leggen aan de internationale gemeenschap. Zo dient de Belgische staat maatregelen en beleidslijnen te ontwikkelen en uit te voeren die het hoger belang van het kind voorop stellen.
Naar aanleiding van deze 25ste verjaardag organiseert UNICEF België verschillende activiteiten in het hele land.

Film: Youtube http://www.youtube.com/watch?v=FnHJNAEdI4M

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here