ARPIA 2015 – OPEN OPROEP aan kunstenaars

panorama_steenbakkerij
ARPIA 2015 – OPEN OPROEP aan kunstenaars

Arpia is een kunstproject met een expliciet engagement ten aanzien van het landschap en haar waarde(n). Het concept van het project wordt kort samengevat als ‘kunst met landschap’. De rode draad wordt gevormd door permanente kunstwerken die zich respectvol nestelen in de open ruimte. Het traject wordt stap voor stap verrijkt met nieuwe kunstwerken langs een wandel- en fietsroute.

De werken bestaan zo veel mogelijk uit natuurlijke of ecologisch verantwoorde – en dus mogelijk vergankelijke – materialen. Arpia daagt de kunstenaars uit om met het natuur- en cultuurlandschap zowel creatief, kritisch als respectvol aan de slag te gaan. Vanuit deze kritische blik groeit ook een engagement voor het landschap, met aandacht voor de diverse waarden ervan (ecologische, cultuurhistorische, sociaal-maatschappelijke, esthetische en ruimtelijk-structurerende). Twee gebouwen vormen de vaste referenties voor het project: de Oude Steenbakkerij die als epicentrum fungeert (Kauwstraat 103 in Sint-Lievens-Esse) en de Wattenfabriek (Solleveld 35 in Herzele).

Arpia nodigt kunstenaars uit om ideeën en voorstellen voor werken in te dienen. Het betreft uitgewerkte voorstellen voor tijdelijke beeldende kunstwerken / installaties of performances in het landschap, meer bepaald op de site van de Oude Steenbakkerij, langs het parcours van Arpia, langs de oude trambedding die de verbinding vormt tussen Herzele en Sint-Lievens-Esse of op wandelafstand van de Wattenfabriek.

Deze werken moeten passen binnen de hierboven geschetste krijtlijnen van het project. Het is belangrijk dat ze integreerbaar zijn in het betreffende landschap en dat ze gemaakt zijn uit of realiseerbaar zijn met natuurlijke of ecologisch duurzame materialen. Ze mogen geen blijvende schade aanbrengen aan het landschap en laten hoogstens onopvallende sporen na.

De tijdig ingediende voorstellen zullen voorgelegd worden aan een deskundige jury bestaande uit leden van de vzw Arpia en andere mensen met een relevante expertise (zie website). De jury weerhoudt een beperkte selectie van ideeën, die gepresenteerd worden tijdens een binnententoonstelling. Binnen de perken van de beschikbare budgetten worden de beste of meest haalbare voorstellen samen met en op kosten van Arpia vzw gerealiseerd in 2015 of 2016.

Voorstellen zijn welkom via: info@arpia-art.be – Arpia vzw, t.a.v. Jan Hermans, Solleveld 35, 9550 Herzele

Deadline voor de editie 2015 is 03 april 2015 – elk voorstel bevat volgende zaken:
* CV en korte biografie van de kunstenaar
* Visuele uitwerking van het idee
* Korte uitleg en motivatie van het idee
* Technische informatie
* Kostenraming voor uitvoering (schatting van kostprijs van nodige materialen en diensten)

Voor meer en actuele info kan u kijken op www.arpia-art.be of op de facebookpagina Arpia – Art with Landscape / contact opnemen kan via info@arpia-art.be – 053-73 74 34 (Jan Hermans)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here