Reactie HoGent School of Arts op persbericht van GAIA

wit konijnReactie HoGent School of Arts op persbericht van GAIA (Strafklacht van GAIA tegen student aan kunstacademie)

De School of Arts staat op het standpunt dat kunstenaars en vormgevers in hun vrijheid van creëren moeten rekening houden met ethische en wettelijke kaders, en dat die vrijheid in die optiek inderdaad grenzen kent. Het is vanuit dergelijke filosofie dat de studenten worden opgeleid. Een ongebreidelde artistieke vrijheid is dus nooit ons referentiepunt, daarin delen wij het perspectief van GAIA. In de context van vrijheid die een kunstschool moet bieden, worden studenten tegelijk geleerd om respectvol om te gaan met andere levende wezens en rekening te houden met het wettelijk kader.

Een project van een student waarin voedsel werd klaargemaakt voor een kleine groep mensen, en waarin daartoe ook twee dieren werden geslacht op een zo pijnloos mogelijke wijze, was geenszins bedoeld om de absolute artistieke vrijheid van de kunstenaar aan te kaarten of te demonstreren, zoals GAIA verkeerdelijk stelt.

Het project van de student situeerde zich in het veld van de sociale vormgeving en gaat over de bewustwording van de totaliteit van de voedselketen. Bewustwording van wat er gebeurt met een levend wezen alvorens het tot een maaltijd wordt. Tijdens de projectweek van vorige week organiseerde hij in het kader van zijn vormgevingsproject een etentje op vrijdagavond. De voorwaarde die hij aan de genodigden stelde was dat enkel wie het slachten van de konijnen op de woensdag ervoor bijwoonde, welkom was om mee aan tafel te schuiven. De student wil op deze manier aankaarten dat wij in onze huidige maatschappij het bewustzijn kwijt zijn van waar het vlees dat wij eten vandaan komt. Hij wijst erop dat wanneer wij vlees kopen of eten, wij niet meer beseffen dat daar een levend wezen voor geslacht is.

Dit project gaat dan ook niet zoals GAIA stelt over artistieke vrijheid: de student wil zeker niet tonen dat alles toegelaten moet zijn voor een vormgever, het is een project van sociale vormgeving, ontstaan uit een ethische verontwaardiging ten aanzien van de vleesindustrie. Een project dat qua oorsprong dicht ligt bij de waarden die GAIA verdedigt.

De School of Arts apprecieert de waakzaamheid van organisaties zoals GAIA op vlak van ethiek i.v.m. dieren, maar weerlegt categoriek de sfeer van spektakel en wreedaardigheid die gecreëerd werd in het persbericht van GAIA. In tegenstelling tot wat GAIA beweert, werden de konijnen niet op sadistische of wreedaardige wijze geslacht.

De School of Arts heeft naar aanleiding van de reactie van GAIA contact opgenomen met Michel van den Bosch en beide spraken af om in de komende weken een debat te houden op de campus over de ethische regels omtrent de aanwezigheid van dieren in artistieke projecten. Zowel de School of Arts als GAIA hopen op die manier de ethische omgang met dieren te versterken, zowel binnen als buiten de kunst en de vormgeving.

Wat betreft het welzijn van de kippen op de Gentse Bijlokecampus, kan de School of Arts alle ongerustheid bij GAIA wegnemen. Het handvol zwerfkippen dat reeds sinds twintig jaar lang op de Bijlokecampus rondloopt wordt door personeel en studenten van de hogeschool gekoesterd en verzorgd. Zij kregen onlangs zelfs een nieuw winterhok en worden met de juiste zorgen omringd. Ongerustheid over hun welzijn is niet nodig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here