Aanpak van wateroverlast in Hofstade

waterAanpak van de wateroverlast in de wijken Torensveld, Doriksveld en omliggende straten te Hofstade.

De wijk Torensveld/Doriksveld te Hofstade heeft in het verleden al meermaals te kampen gehad met wateroverlast. Deze wijk ligt in een overstromingsgebied dat wordt gevoed door de Torensbeek en de Molenbeek.

In samenwerking met het Vlaams Gewest (VMM) en het provinciebestuur werd naar oplossingen gezocht. Het Vlaams Gewest is namelijk beheerder van de Molenbeek, het provinciebestuur is beheerder van de Torensbeek.

De voorgestelde maatregelen zijn:
Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : we zullen de afvoercapaciteit van de Torensbeek ter hoogte van de wijk vergroten. Dit kan gerealiseerd worden door het verbreden van de beek en het vergroten van de duiker in de Vijverstraat.

Schepen Casaer (SD&P) sluit hierbij aan : we zullen verder het water uit de Molenbeek en Torensbeek dat via een oude geklasseerde waterloop de wijk langs de achterkant (kant Blektestraat-Lindeveldstraat) binnendringt ophouden en bufferen.

Het provinciebestuur zal de werken aan de Torensbeek (verbreding) voor hun rekening nemen. De werken ten laste van de stad zijn het vergroten van de duiker onder de Vijverstraat, het vergroten van de langsgrachten in de Vijverstraat en buffering achter de Blektestraat.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : samen met de Provincie O-Vl. kan er na verkrijgen van de vergunningen gestart worden met de realisatie van dit project. Indien alles volgens plan verloopt kunnen de werken uitgevoerd worden in de loop van 2015. De werken worden geraamd op 200.000 EUR. De provincie en de stad voeren hun plannen apart uit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here