Tariefvereenvoudiging VVM De Lijn positieve eerste stap

busTariefvereenvoudiging VVM De Lijn positieve eerste stap.

Naar aanleiding van goedkeuring van de nieuwe tarieven bij VVM De Lijn door de Raad van Bestuur, kwam parlementslid Annick De Ridder (N-VA) tussen in de plenaire vergadering. “We moeten inderdaad besparen. Met dit tariefvoorstel spreiden we de lasten: we vragen inspanningen van VVM De Lijn zelf, we rationaliseren het aanbod en we verhogen ook de inkomsten uit dienstverlening. Maar belangrijker: dit is een vereenvoudiging in de tariefstructuur, binnen een ruimer te kaderen debat met aandacht voor een betere dienstverlening, blijvende investeringen en een verhoging van de kostendekkingsgraad.”, aldus De Ridder.

De Vlaamse dotatie aan VVM De Lijn bedroeg in 2014 en 2015 al meer dan een miljard euro, dat is drie keer zoveel als 15 jaar geleden. Daarmee wordt de Vlaamse Vervoersmaatschappij in verhouding op dit moment veel meer gesubsidieerd dan de vervoersmaatschappijen van naburige landen en regio’s. Wanneer we het aandeel van het openbaar vervoer in het totale verplaatsingsgedrag van de Vlaming tegenover de stijging in dotatie zetten, stellen we helaas vast dat dit aandeel deze stijgende evolutie niet volgt.

De Ridder vervolgt: “Het gratis-beleid heeft gefaald. De tarieven waren immers van de laagste van Europa. En toch is het aandeel van het openbaar vervoer in het totale verplaatsingsgedrag niet toegenomen. Deze nieuwe tarieven zijn nog steeds zeer billijk en zeer sociaal. Ze zijn ook eenvoudiger.”

Openbaar vervoer is belangrijk voor de N-VA. Maar het beleid moet verder gaan dan enkel de tariefstructuur en het gratis-beleid. “We moeten veel meer aandacht hebben voor een totaalvisie op openbaar vervoer, en niet enkel op de tarieven. We moeten inzetten op verknoping, doorstroming, co-modaliteit en vraaggerichtheid. Dat lijken misschien dure woorden. Maar wat de reiziger overtuigt om de bus of tram te nemen en de auto thuis te laten, is niet zozeer het tarief, maar wel concreet: stiptheid, comfort en snelheid via een goede doorstroming. Daar moeten we nog meer op inzetten en daar zet de beleidsnota van minister Weyts ook effectief op in.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here