Denderleeuw – Wegeniswerken in De Nayerstraat

Denderleeuw – Riolerings- en wegeniswerken in De Nayerstraat starten in november

Vanaf 4 november start aannemer Audebo met de riolerings- en wegeniswerken in de De Nayerstraat. In de hele straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater aangelegd. Meteen komt er ook een andere, verkeersveilige inrichting van deze drukke verbindingsweg. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken voor de omwonenden en het doorgaande verkeer worden de werken in fasen aangepakt. De vermoedelijke einddatum van de werkzaamheden is juli 2015.

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen al bezig met de voorbereidende werken. “Vanaf 4 november start de aannemer dan met de afkoppeling van de bestaande en private rioleringen en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel”, legt Jan De Nul, schepen van Openbare Werken, uit. “Concreet zal de bestaande riolering hergebruikt worden voor het hemelwater en wordt ernaast een nieuwe buis geplaatst voor het afvalwater.”

Bij de herinrichting van de drukke De Nayerstraat staat verkeersveiligheid en dan vooral een veilige schoolomgeving centraal. “De zone 30 aan de school zal daarom extra geaccentueerd worden door een groot verkeersplateau, met zogenaamde schoolbakens”, aldus mobiliteitsschepen Erna Scheerlinck. “Net voor de Rozenlaan en aan het kruispunt met de Omloopbaan komen er eveneens extra wegversmallingen om de snelheid aan de school te remmen. Ter hoogte van de kinderopvang en de schoolingangen komen er kiss-and-ridezones. Voor en na de schoolomgeving worden in de straat asverschuivingen gecreëerd door afwisselende parkeerstroken aan te leggen, afgebakend door groenbeplanting. Aan beide zijden van de weg komen er fietssuggestiestroken. Er worden ook nieuwe voetpaden aangelegd die overal minimum 1,5m breed zullen zijn.”

Fase 1: kruispunt De Nayerstraat – Fabrieksstraat
In de eerste fase wordt enkel het kruispunt van De Nayerstraat met de Fabrieksstraat aangepakt. Hier wordt een grote overstortput geplaatst, waarin het afvalwater verzameld wordt en overloopt in de collector naar het waterzuiveringsstation van Liedekerke.

“Omdat hiervoor grote graaf- en stutwerken nodig zijn, zal er geen verkeer mogelijk zijn over de Denderbrug”, zegt schepen De Nul. “Het doorgaande verkeer van en naar Teralfene wordt in deze eerste fase dus omgeleid langs de Thontlaan. Afhankelijk van de werken zal de aannemer beslissen wanneer ook voetgangers en fietsers de brug niet kunnen oversteken.”

De Nul: “Omdat het hier over een belangrijk kruispunt gaat, wordt de weg in deze fase meteen volledig afgewerkt, dus ook de toplaag asfalt en andere bovenafwerkingen. Zo wordt de hinder die het afsluiten van de Denderbrug met zich meebrengt, zo veel mogelijk beperkt tot deze fase en kan de Fabrieksstraat gebruikt worden voor de wegomlegging in de volgende fasen.”

Onder gunstige (weers-)omstandigheden zal de eerste fase eind december achter de rug zijn.

denderleeuw1

Fase 2: deel Fabrieksstraat – Omloopbaan
In de tweede fase worden vanaf het kruispunt met de Fabrieksstraat tot net voor het kruispunt met de Omloopbaan riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd en nieuwe voetpaden aangelegd. De toplaag asfalt, het openbaar groen en straatmeubilair worden pas op het einde van de derde fase geplaatst.

Als alles goed verloopt, duurt fase 2 van januari tot april 2015. Voor het verkeer is er dan een wegomlegging langs de Omloopbaan en Fabrieksstraat.

denderleeuw2

Fase 3: deel Omloopbaan – Stationsstraat
Fase 3 loopt normaliter van mei tot juli 2015. Dan wordt het stuk tussen het kruispunt Omloopbaan tot aan de rotonde in de Stationsstraat aangepakt, inclusief het parkeerpleintje. In deze fase wordt het verkeer omgeleid via de Stationsstraat, Van Lierdestraat, Wijmenierlaan en Fabrieksstraat.

Op het einde van fase 3 wordt in de hele straat de toplaag asfalt gegoten en de wegmarkeringen, het openbaar groen en het straatmeubilair aangebracht.

denderleeuw3

Meer info: Dienst Uitbestede werken: dorien.culo@denderleeuw.be – 053 640 664

De planning van wegenwerken is altijd onder voorbehoud. Dit omwille van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Via de gemeentelijke communicatiekanalen (infoblad, website, faebook, twitter) informeren wij u tijdig over het vervolg van de werken, de timing en de verkeersregeling per fase.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here