Franse heffing op tweede huis in strijd met EU recht

huisAdvies AG: “Franse heffing op tweede huis in strijd met EU recht”

Belgen die in Frankrijk hun tweede huis hebben verkocht kunnen ca. 50% van de plus-value (vermogenswinstbelasting) terugkrijgen als het aan de advocaat generaal (AG) van het Europese hof ligt. In een procedure voor het EU hof heeft de AG geadviseerd om het gedeelte ad 15,5% aan sociale lasten van deze heffing, in strijd met het EU recht te verklaren. In zo’n procedure brengt de AG eerst een advies uit. Vervolgens blijkt in de praktijk dat het hof het advies in ca 90% van de arresten, volgt. Vandaar dat het advies een zeer belangrijke betekenis heeft. Veel Belgen hebben een tweede huis in Frankrijk.

Bij de vernietiging van de Franse heffing hebben alle Belgen die vanaf augustus 2012 hun tweede huis hebben verkocht, recht op restitutie van de 15,5%. Dat geldt echter alleen voor diegenen die op tijd een bezwaarschrift hebben ingediend. Dat kan voor de verkopen in 2012 nog tot 31 december van dit jaar. Daarna is hun recht vervallen omdat Frankrijk niet uit zich zelf een restitutie aanbiedt aan allen die ten onrechte hebben betaald.
Degenen die in 2013 hun huis hebben verkocht kunnen nog het hele jaar 2015 een bezwaarschrift indienen.

Een Frans parlementslid diende in juni 2013 een wetswijziging in en de EU commissie stelde Frankrijk in gebreke. Ook particuliere initiatieven werden ondernomen. In dat kader schreef Ton Steinz namens enkele tientallen verkopers de Franse administratie aan. Er werden ook procedures gestart waaronder een proefprocedure voor het EU hof (zaak C-623/13).

De vraag is of de heffing wel in overeenstemming is met het EU recht. Dat bepaalt dat een ingezetene van de EU maar in één staat aan sociale heffingen kan worden onderworpen. Dat is zijn woonstaat of – wanneer hij in een andere staat werkt – zijn werkstaat. Als dat niet zo zou zijn is er een belemmering voor het vrije verkeer van personen en dat is in strijd met het EU verdrag. Hierbij wordt onder een sociale heffing iedere heffing verstaan die tot de financiering van de sociale zekerheid leidt.

Het arrest van het hof wordt over enkele maanden verwacht maar wanneer dit negatief voor Frankrijk uitpakt, is niet bekend wanneer Frankrijk haar wetgeving zal aanpassen. Er zullen dan ook nog vele verkopen door de heffing worden getroffen. Een negatief arrest leidt er verder toe dat de zelfde heffing over huurinkomsten van niet-ingezetenen, zal komen te vervallen. Veel Belgen verhuren hun Franse huizen. Voorts zal een negatief arrest het begrotingstekort voor Frankrijk met enkele honderden miljoenen doen toenemen.

Bron: Steinz Juridisch Advies Frankrijk

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here