Veel studentenkoten hebben geen inbraakveilig slot

dief‘Kot op slot’ – Drie op vijf studentenkoten hebben geen inbraakveilig slot

Met de actie ‘Kot op slot’ controleren de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid en de Politie Gent jaarlijks studentenkoten op inbraakveiligheid. Dit jaar vonden de controles plaats op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 oktober 2014. De nadruk lag, net als vorig jaar, vooral op de controle van de voordeursloten. Drie op vijf voordeursloten van studentenkoten waren niet inbraakveilig.

Op kot

Gent telt ongeveer 30.000 kotstudenten. Steeds meer studenten beschikken op kot over waardevol materieel. Binnen één en hetzelfde studentenhuis vindt men vaak verscheidene computers, printers, gsm’s, hifi-installaties, televisies, kleine huishoudtoestellen, enzovoort. Met een beetje geluk staat de voordeur gewoon open en zijn de studentenkamers niet op slot of slechts afgesloten met een eenvoudige binnendeursleutel. Naast het financiële nadeel voor studenten is het nog veel dramatischer als er samen met de computer belangrijke bestanden verdwijnen, zoals oefeningen, papers en thesissen.

Inbraakveilige sloten

Niet enkel goed ‘afsluitgedrag’ maar ook een goed slot en een degelijke (voor)deur is onontbeerlijk. Dit jaar lag de nadruk op de controle van deze sloten, want uit de resultaten van eerdere acties bleek dat studenten hun kot over het algemeen goed afsluiten maar dat het soms nog ontbreekt aan een inbraakveilig slot. Dat laatste is echter de verantwoordelijkheid van de eigenaars van de koten.

Resultaten

Tijdens de Kot op slot-acties werden 311 koten in 39 straten gecontroleerd in Gent-West, Gent Centrum en Nieuw Gent. In die straten was het voordeurslot van 186 koten niet in orde. Dat betekent dat drie op vijf koten niet in orde waren.

In de meeste gevallen stak de cilinder te ver uit. Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken zijn een potentieel risico. Ze kunnen immers gemakkelijk worden afgebroken.

In veel andere gevallen was er geen rozet / beslag aanwezig of kon dat heel makkelijk van buitenaf verwijderd worden.

Te grote speling tussen deurpaneel en –kader was het derde meest voorkomende gebrek.

In een paar gevallen was het deurbeslag te fragiel of was er geen nachtschootvergrendeling aanwezig.

Af en toe was er ook tijd om even met de aanwezige studenten te spreken. Uit die gesprekken bleek dat het afsluitgedrag over het algemeen goed is maar dat er nog een paar aandachtspunten zijn. Zo laten studenten het vaak na om het slot ook effectief in het slot te draaien – ze trekken slechts de deur achter zich dicht. Bovendien wordt er, in grotere studentenhuizen waar men met een parlofoon werkt, nog wel eens open gedaan zonder te controleren wie er voor de deur staat.

Gratis politieadvies

De eigenaars van de 186 koten, waarvan de voordeursloten niet inbraakveilig waren, ontvangen een brief met tips en adviezen voor een inbraakveilig slot. Elke koteigenaar of student kan daarbij – óók voor studentenkamers – gratis advies voor inbraakbeveiliging, zowel over aanpassingen aan deuren en ramen, bijvoorbeeld, als over aanpassingen in de woning, aanvragen bij het Bureau Politionele Misdrijfpreventie (09 266 65 90 – preventie@politie.gent.be).

Tips

Een tip voor de eigenaars van koten: voorzie een (voor)deur van een stevige deurplaat of van een rozet zonder zichtbare schroeven aan de buitenzijde. Deze extra beveiliging voorkomt dat de cilinder wordt afgebroken of uitgeboord. Kies verder voor een veiligheidspin die stevig is bevestigd om de toegang tot de schoot te voorkomen en het afbreken ervan te beletten.

Voor meer tips kan men terecht op de website www.besafe.be.

Stickers

Koteigenaars kunnen hun steentje niet alleen bijdragen door te zorgen voor een inbraakveilig kot en slot, maar kunnen eveneens kot-op-slot-stickers aanvragen die op de binnenkant van de deur kunnen worden gekleefd, zodat studenten telkens als ze buitengaan meteen worden geconfronteerd met de boodschap ‘kot op slot’. De stickers kunnen worden aangevraagd

per e-mail naar preventie@gent.be met vermelding van alle contactgegevens. De stickers worden toegestuurd met de post.

Slachtoffer

Wordt men toch het slachtoffer van een inbraak, dan kan men de kans, om ooit de gestolen spullen terug te krijgen, verhogen door kostbare objecten te markeren en door gedetailleerd te beschrijven wat er gestolen werd. Registratiefiches waarop men identificatienummers en andere specifieke gegevens van waardevolle voorwerpen kan noteren (zoals het mac-adres van multimediatoestellen op basis waarvan men het toestel kan opsporen wanneer het weer op internet komt), kan men van de website van Politie Gent downloaden. Uiteraard moet men ook altijd bij de politie aangifte doen van een inbraak. Dit kan in elk commissariaat, het commissariaat van je buurt of in het Algemeen Politiecentrum Gent (Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent) waar men 7/7 en 24/24 terecht kan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here