Kinderen van doortrekkers krijgen les in containerklas

school

schoolKinderen van doortrekkers krijgen les in containerklas op doortrekkersterrein Drongensesteenweg

Tijdens het academiejaar 2013-2014 is de Integratiedienst van start gegaan met een educatief project voor de kinderen van de doortrekkers die op het terrein aan de Drongensesteenweg verblijven. Begin september 2014 heeft dit project zijn eigen plek op het doortrekkersterrein verworven. Met de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd een containerklas geïnstalleerd. Dit apart klaslokaaltje zal toelaten om meer gestructureerd te werk te gaan bij het organiseren van de lesactiviteiten. Het zal uiteraard ook meer mogelijkheden bieden voor beschikbare materialen of voor de organisatie van eventuele stages van de studenten.

De Stad Gent staat in voor het beheer van het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg. Het hele jaar door strijken hier doortrekkers neer. Zij verblijven er telkens voor een periode van maximaal drie weken en doen gemiddeld zo’n drie à vier keer per jaar het terrein aan. Studenten van de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool brengen gedurende drie dagen in de week via allerlei speel- en leeractiviteiten de kinderen een aantal basisvaardigheden op het vlak van taal en rekenen bij. Zij werken ook aan de attitudes van de kinderen en proberen vooral hun interesse en motivatie te stimuleren. Met ingang van dit academiejaar worden ook studenten lichamelijke opvoeding van de Hogeschool Gent ingezet.

Het project ‘Onderwijsstimuli’

Kinderen van doortrekkers genieten weinig tot geen scholing. Om daar iets aan te doen, lanceerden de beheerders van het doortrekkersterrein het project ‘Onderwijsstimuli’. In eerste instantie gingen ze zelf met de kinderen aan de slag: ze zorgden voor opvang en onthaal en maakten het de kinderen gewend om in verschillende groepen met leer- en spelactiviteiten bezig te zijn. Gedurende drie dagen per week konden ze kennismaken met deze introductieactiviteiten.

Tijdens het academiejaar 2013-2014 begon de samenwerking met de Arteveldehogeschool die vijf studenten uit de lerarenopleiding ter beschikking stelde om het project verder gestalte te geven. Dit academiejaar stapte ook de Hogeschool Gent met enkele studenten lichamelijke opvoeding in het project.

Doelstellingen

Het project heeft drie doelstellingen.

1. Zorgen dat de kinderen succeservaringen opbouwen.

De kinderen zetten kleine stapjes naar zelfontplooiing door het bijbrengen van basisvaardigheden, voornamelijk op het vlak van taal en rekenen, maar ook door het werken aan attitudes. Het belangrijkste echter is dat de kinderen ervaren dat leren leuk is. Uit de reacties van de kinderen blijkt trouwens dat ze steeds enthousiast uitkijken naar het samen spelen en leren met de studenten.

2. Werken aan methodiekontwikkeling.

De begeleiders proberen een volgsysteem uit dat toelaat om met de kinderen iets op te bouwen over een langere periode. De kinderen verblijven gemiddeld 3 tot 4 maal per jaar op het terrein en van elk kind wordt een dossier bijgehouden om opvolging mogelijk te maken. De studenten werken lesmateriaal uit dat kan worden ingezet bij een groep die heel divers is qua leeftijd en leerniveau. Vanuit hun opleiding brengen ze nieuwe technieken en inzichten aan.

3. Versterken van toekomstige leraars.

Voor de studenten is het project een boeiende leerervaring. Door dit project beseffen de studenten dat lesgeven flexibiliteit en relativeringsvermogen vergt. Het vormt een uitstekende voorbereiding voor het latere lesgeven in een omgeving vol diversiteit.

‘Dit initiatief is uniek in zijn soort in Vlaanderen. Gent hoopt dit project uit te bouwen tot een schoolvoorbeeld dat ook door andere steden met een doortrekkersterrein wordt opgepikt. Omdat het project nu over een eigen lokaal beschikt, kan er efficiënter en op een meer gestructureerde wijze worden gewerkt’ aldus schepen Resul Tapmaz.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here