Gemeente Denderleeuw houdt zich klaar voor stroomuitval

denderleeuw

denderleeuwGemeente Denderleeuw houdt zich klaar voor stroomuitval

Als het deze winter meerdere dagen na elkaar extreem koud is, dan bestaat de kans op een stroomtekort in België. Op dat moment treedt het federale afschakelplan in werking. Dan kunnen dus bepaalde delen van Denderleeuw zonder stroom gezet worden, tussen 17 en 20 uur. De gemeentelijke veiligheidscel volgt de situatie op de voet en nam inmiddels al enkele voorzorgsmaatregelen.

Er was al heel wat mediabelangstelling rond mogelijke stroomonderbrekingen deze winter als gevolg van het tijdelijk stilleggen van enkele nucleaire centrales in ons land. Als het verschillende dagen na elkaar extreem koud is, dan bestaat de kans dat er meer stroom verbruikt wordt dan er wordt opgewekt. Om te voorkomen dat dan in grote delen van het land plots de stroom uit gaat, maakte de federale overheid een afschakelplan op. Dat plan deelt ons land op in 6 zones of schijven. Bij een (dreigend) stroomtekort kan telkens één van die zones tijdelijk afgeschakeld worden van het elektriciteitsnet. Eerst wordt zone 6 gedurende max. 3 uur (tussen 17 en 20 uur) afgeschakeld. Is dit onvoldoende wordt zone 5 afgeschakeld. Daarna zone 4, enzovoort.

“Denderleeuw zit in schijf 2”, zegt burgemeester Jan De Dier. “Maar we houden ons klaar voor een afschakeling. Onder mijn leiding kwam de gemeentelijke veiligheidscel, die samengesteld is uit alle betrokken nooddisciplines (brandweer, politie, technische dienst, medische hulp, communicatiedienst) en de gemeentelijke ambtenaar noodplanning, al meermaals samen om te bekijken hoe we dit best aanpakken. In deze fase is het vooral belangrijk om onze inwoners goed te informeren over het federale afschakelplan. Dat deden we al via ons infoblad De Schakel en de gemeentelijke website. We geven ook steeds nuttige preventietips mee om nu al ons energieverbruik te verminderen en de kans op een energieschaarste te helpen vermijden.”

De veiligheidscel nam ook al enkel maatregelen voor het geval het afschakelplan effectief in werking treedt. “Er werden noodgeneratoren aangekocht voor de brandweerkazerne en het administratief centrum (waar het gemeentelijk crisiscentrum zich bevindt in geval het gemeentelijk noodplan afgekondigd wordt), zodat beide locaties volledig operationeel blijven in geval van een stroomuitval”, legt burgemeester De Dier uit. “Met de politie werden duidelijke afspraken gemaakt. Zo zal de politie de spoorwegovergangen en kruispunten bewaken als de verkeerslichten uitvallen. Aangezien het politiecommissariaat zich in een gebied bevindt dat niet afgeschakeld zal worden, blijven de politiediensten ook permanent bereikbaar.”

“Ook het Contactcentrum Iddergem, aan de gemeenteschool, is niet opgenomen in het afschakelplan. En dus wordt alles in gereedheid gebracht om het contactcentrum te gebruiken als onthaalcentrum indien de elektriciteit wegvalt in delen van Denderleeuw. Hier kan ook dringende geneeskundige hulpverlening verstrekt worden”, aldus de burgemeester.

“Aan de huisartsen en de welzijnssector wordt daarom gevraagd om ons te laten weten welke patiënten echt afhankelijk zijn van elektriciteit en niet elders kunnen opgevangen worden. Zo kunnen we voor deze mensen de nodige medische schikkingen treffen bij een stroomuitval.”

“De gemeentelijke veiligheidscel blijft de situatie nauwgezet opvolgen, besluit burgemeester De Dier. “En we houden onze inwoners op de hoogte via onze gemeentelijke communicatiekanalen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here