Gent krijgt erkenning als kindvriendelijke stad

gent stadszichtGent krijgt als een van de eerste steden erkenning als kindvriendelijke stad

Voor het eerst in Vlaanderen is het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ uitgereikt. Het label met internationale traditie bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind (0 tot 18 jaar) meenemen in hoe ze beleid voeren. En dat in het jaar dat het kinderrechtenverdrag zijn 25ste verjaardag viert.

‘Dit label is een erkenning voor het reeds geleverde werk van het volledige college van burgemeester en schepenen en alle stadsdiensten’, zegt schepen Elke Decruynaere. ‘Vandaag is geen eindpunt, maar net het begin van een periode waarin we een versnelling hoger willen gaan om Gent verder uit te bouwen tot een kind- en jeugdvriendelijke stad. De kindersecretaris, die eind dit jaar wordt aangesteld, zal mee aan de kar trekken. Begin 2015 wordt het beleidsplan ‘Gent: Kind- en jeugdvriendelijke stad’ gelanceerd. Het plan zal 14 speerpunten bevatten waarop gewerkt zal worden om Gent kind- en jeugdvriendelijker te maken. Dit is geen plan van één schepen, maar een stadsbreed gedragen plan waar alle leden van het college bij betrokken zijn.’

Een jury die bestaat uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden en een expert lokaal jeugdbeleid beoordeelde van elke stad en gemeente een portfolio. Het portfolio geeft een beeld van het traject dat ze samen met kinderen en jongeren al aflegden, hoe kindvriendelijk ze nu zijn en hun engagement voor de toekomst. Specifiek voor Gent prees de jury het streven naar structurele verankering van kindvriendelijkheid doorheen de verschillende stadsdiensten, de aanstelling van een kindersecretaris met een stevig mandaat om kindvriendelijkheid op te volgen en prominente aandacht in het dossier voor onderwijs en uitstroom.

‘Gent is een aantrekkelijke stad, kijk maar naar de studenten die er na hun studies blijven wonen. Toch trekken jonge gezinnen nog al te vaak weg uit de stad, omdat ze het geen plek vinden om kinderen te laten opgroeien. Er is dus nog werk aan de winkel. Door in te zetten op een kind- en jeugdvriendelijk Gent willen we deze tendens ombuigen. Ook jongeren moeten voldoende plaats krijgen en hun ding kunnen doen’, besluit Elke Decruynaere.

‘Aan de vooravond van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag zijn we bijzonder blij dat het internationaal label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ ook in Vlaanderen leeft. Het label bekroont ambitieuze steden of gemeenten die permanent streven om hun stad kindvriendelijker te maken. De erkenning betekent dus niet dat er geen marge voor verbetering of vernieuwing zou zijn. Deze steden en gemeenten denken structureel na over het belang van kindvriendelijkheid. Ze luisteren naar de inbreng van kinderen, stellen zichzelf constant in vraag en spreken een engagement uit. Een kindvriendelijke stad of gemeente is in beweging en zeker geen statisch gegeven’, aldus Michel Lorge, algemeen directeur a.i. van UNICEF België.

Vlaams minister van Jeugd en coördinerend minister Kinderrechten Sven Gatz vond het belangrijk om de bekroonde steden en gemeenten persoonlijk hun oorkonde te overhandigen: ‘Hoe kindvriendelijker de steden en gemeenten zijn, hoe leefbaarder ze voor iedereen worden. Een gemeente of stad die voor kinderen aangenaam om in te leven is, is verkeersveilig, biedt ruimte voor spel en recreatie, heeft aandacht voor het leefmilieu en beschikt over een goede culturele en jeugdinfrastructuur. Dat zijn stuk voor stuk zaken waar alle mensen hun voordeel mee doen. Daarom ben ik blij dat steeds meer lokale besturen het label van kindvriendelijkheid willen behalen. Vanuit mijn beleid wil ik graag steden en gemeenten aanmoedigen hierop in te zetten.’

Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommissaris is verheugd dat net in het jaar waarin het kinderrechtenverdrag zijn 25ste verjaardag viert, voor de eerste keer in Vlaanderen het label kindvriendelijkheid wordt uitgereikt: ‘Een kindvriendelijke stad of gemeente zet de kinderrechten om in concreet beleid dat kinderen en jongeren ten goede komt. Op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen, mee bezig zijn of van wakker liggen. En meer dan alleen kinderen en jongeren. Dat is de sterkte van de keuze voor kindvriendelijk beleid, dat het niet alleen kinderen en jongeren ten goede komt. De kinderrechten zijn een vertaling van de mensenrechten. Kindvriendelijk is dus mensvriendelijk, een prima barometer voor goed lokaal beleid.’

‘Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2016 klaarstomen. Dat kan op eigen houtje, met alle info die ze vinden op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be, of onder begeleiding van VVJ. De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. Wij vertaalden dit instrumentarium naar de Vlaamse context en hebben de voorbije jaren een aantal steden en gemeenten begeleid die nu het label hebben gehaald,’ aldus Kaï Van Nieuwenhove, directeur VVJ vzw.

Om in aanmerking te komen voor het label maakte een ruime groep van ambtenaren en beleidsmakers samen met kinderen, jongeren, hun verenigingen en het middenveld een staat van kindvriendelijkheid op van hun gemeente.

In de ene gemeente maakten kinderen en jongeren zich zorgen over hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in de gemeente, in de andere kwam naar voren dat ze graag willen betrokken worden bij keuzes die de gemeente maakt. Met het label engageren de steden en gemeenten zich om hier de komende zes jaren aan te werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here