Nood aan actieplan stroomonderbreking thuisverzorgden

electr5 voor 12: dringend nood aan actieplan stroomonderbreking thuisverzorgden. De mogelijke stroomschaarste de komende winterperiode is in vele fora onderwerp van overleg, discussie en planning. In alle provincies werden afschakelplannen opgemaakt. Maar hoe zit het met mensen in een thuiszorgsituatie die voor hun verzorging afhankelijk zijn van elektriciteit? Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ziet een belangrijke rol weggelegd voor huisartsen, thuisverpleegkundigen en de diensten voor gezins- en aanvullende thuiszorg om mensen te informeren en begeleiden. Zij stelde hierover een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Minister Vandeurzen beaamde de bekommernis en gaf aan dat de coördinatie van het afschakelplan elektriciteit in handen is van het CCVO, het crisiscentrum Vlaamse overheid. Dit centrum valt tot 1 januari 2015 onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlands Bestuur, daarna onder die van de minister-president.

“Er is gerichte actie nodig met het oog op een mogelijke stroomonderbreking,” stelt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. “heel wat thuisverzorgden zijn afhankelijk van elektriciteit voor bijvoorbeeld beademing, infusen, dialyse of oproepsystemen.”

Katrien Schryvers stelt daarom voor dat het CCVO een informatiepakket en een draaiboek preventieve maatregelen ontwikkelt waarmee OCMW’s aan de slag kunnen om huisartsen, thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg te betrekken bij de inventarisatie en het informeren van zorgbehoevenden.

“Er is nog geen reden tot paniek, maar de tijd dringt nu echt,” aldus Schryvers, “de betrokken mensen en hun verzorgers moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn, hoe te handelen, …”

Ook volgt zij de minister in het belang dat hij hecht aan preventieve maatregelen, zoals het overbrengen van mensen naar een locatie waar de stroomvoorziening gegarandeerd kan worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here