Nieuw mobiliteitsplan Gent

fietsGisteren heeft schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw voor Gent zijn nieuwe mobiliteitsplan voorgesteld aan de pers.

In een eerste reactie hekelt CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel dat de gemeenteraad niet als eerste van de nieuwe plannen op de hoogte werd gesteld: “De raadsleden hebben de documenten pas ontvangen toen de persconferentie al bezig was. Dat is tekenend voor de mate waarin dit stadsbestuur de democratische rol van de gemeenteraad minacht. Tegenwoordig moet je als raadslid naar de persconferenties gaan als je wil weten welke beleidsinitiatieven het bestuur neemt.”

Wat de inhoud van het plan betreft, wijst Yüksel erop dat er moet worden over gewaakt dat onze stad voor iedereen toegankelijk blijft. “We zijn het eens met het uitgangspunt dat de leefbaarheid van onze stad centraal moet staan. Mensen moeten worden gestimuleerd om andere vervoersmiddelen te gebruiken dan de wagen. De geplande uitbreiding van de voetgangerszone kan een meerwaarde bieden. Maar we moeten altijd voor ogen houden dat sommige mensen niet in staat zijn om te voet te gaan, te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Ook zij moeten nog de mogelijkheid hebben om het centrum te bereiken. We mogen onze stad niet voor hen afsluiten. Daar zullen wij als CD&V op hameren.”

De drie belangrijkste ingrepen uit het plan zijn de uitbreiding van de voetgangerszone, de invoering van een zone 30 voor het hele gebied binnen de R40 en de opdeling van de stad in zeven sectoren. Wat dat laatste betreft, reageert Yüksel: “Dat idee stond reeds in ons programma voor de verkiezingen van oktober 2012. Daarin pleitten wij voor de invoering van ‘stadspoorten’ op de R40. Ook de uitbreiding van de voetgangerszone stond in ons programma, op voorwaarde dat die uitbreiding wordt gedragen door de bewoners én de handelaars én dat de binnenstad niet hermetisch wordt afgesloten voor wie er enkel met de wagen kan geraken.” Bij de veralgemening van de zone 30 stelt Yüksel zich vragen: “We vinden dat de noodzaak en de wenselijkheid per buurt moeten wordt onderzocht. Bovendien moet het invoeren van zones 30 gepaard gaan met de nodige ingrepen in de weginfrastructuur. Het heeft geen zin een zone 30 te creëren zonder inrichtingsmaatregelen.”, zo klinkt het.

Voor een algemeen oordeel over het plan is het nog te vroeg, vindt Yüksel. “Het document telt 234 bladzijden. We zullen het de komende dagen met onze mandatarissen, leden en betrokken verenigingen grondig bestuderen. Pas dan zullen we ons definitieve oordeel vellen en verbetervoorstellen aandragen.”

Ook UNIZO-Gent neemt kennis van het voornemen van de Stad om in de stad via een aantal maatregelen duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te stimuleren.

UNIZO kan zich in grote lijnen vinden in de doelstellingen die men wil realiseren en gelooft ook in de potentie van de voorgestelde maatregelen voor het stimuleren van een bruisende stad.

UNIZO maakt wel voorbehoud bij het het knippen van de B401 en het E17-viaduct in Gentbrugge.

UNIZO vraagt rekening te houden met het feit dat het plan sterk kan ingrijpen op de broodwinning van vele ondernemers, zowel handelaars en horeca als leveranciers en verstrekkers van diensten.

Daarom vraagt UNIZO-Gent eerst alle randvoorwaarden in te vullen vooraleer dit plan in te voeren:

– De R40 moet werken als ringweg. De vraag is of dit combineerbaar is met het vooropgestelde beeld van een stadsboulevard,

– De verschillende P&R aan de R40 moeten gerealiseerd zijn,

– Het aanbod openbaar vervoer m.i.v. het taxiverkeer moet aanwezig, voldoende soepel (oa kleinere bussen en trams), frequent en aantrekkelijk zijn,

– Fietsen moet aangenaam en veilig zijn,

– Een zorgvuldig maar vriendelijk handhavingsbeleid, ook ten overstaan van de voertuigen van De Lijn,

– Belevering, verzorgen van diensten en andere faciliteiten zoals handenvrij shoppen moeten uitgewerkt zijn,

– De randvoorwaarden in het parkeerplan (zoals kiss & ride zodat ook wie minder mobiel is, naar de stad kan komen) dienen ook ingevuld te zijn,

– De communicatie moet positief zijn en bezoekers aan de stad een route aanduiden, eerder dan hen te bestraffen. Deze moet ook dynamisch worden opgevat en wordt best georganiseerd met alle stake-holders, m.i.v. overleg met de aanbieders van GPS-systemen.

– UNIZO stelt ook voor om een mobiliteitsmakelaar aan te stellen die bezoekers en ondernemers kan helpen in het zoeken van oplossingen voor hun mobiliteitsproblemen.

Mobiliteit is een dynamisch gegeven.

– UNIZO vraagt daarom een soepele invoering en ruimte voor snelle bijsturing waar nodig. Dit aan de hand van een aantal objectieve parameters die de stedelijke kwaliteit kunnen meten.

Zo kan het zijn dat bepaalde “knippen” een onverantwoorde verkeersdruk leggen op bepaalde straten (bvb verhoogde druk op Brabantdam en Hippoliet Lippensplein door knippen Kortedagsteeg/Walpoortstraat en tegelijkertijd Zonnestraat/Koophandelsplein/Recolettenbrug).

– UNIZO lanceert tevens de idee om mobiliteit dynamisch aan te pakken met een verschil tussen dag- en avond/nachtbereikbaarheid. Dit is oa belangrijk voor de horeca.

UNIZO kijkt uit naar de aangekondigde inspraakronde. De komende dagen wordt alvast een brede bevraging bij de brede achterban georganiseerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here