Eedaflegging van de nieuwe federale regering

belgvlagEedaflegging van de nieuwe federale regering

De leden van de nieuwe regering hebben deze morgen op het koninklijk Paleis van Brussel in de handen van de Koning de eed afgelegd. Maken deel uit van de regering in orde van voorrang:

de heer Charles Michel, eerste minister

de heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

de heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

de heer Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Culturele Instellingen

de heer Hervé Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

de heer Koen Geens, minister van Justitie

mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

de heer Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

de heer Johan Van Overtveldt, minister van Financiën

de heer Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

de heer Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

mevrouw Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

de heer Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

de heer Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

mevrouw Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën

de heer Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here