Nog meer werken voor minder

werkmanNog meer werken voor minder: ongehoord!

Deze middag werd het nieuws via de media verspreid rond een hogere wettelijke pensioenleeftijd en hogere drempels voor SWT, de aanval op het tijdskrediet en de landingsbanen, en daar bovenop nog een indexsprong. Concrete modaliteiten werden nog niet gecommuniceerd, maar over het basisprincipe ‘meer werken voor minder’ is de Liberale Vakbond alvast bijzonder ontstemd.

De onderhandelaars moeten dringend hun onderhandelingskamer verlaten om terug voeling met de realiteit te krijgen. Tegelijkertijd de pensioenleeftijd optrekken en snijden in tijdskredieten en landingsbanen, is een felle achteruitgang voor ‘werkbaar werk’. Bovendien werd er steeds gepredikt dat men niet zou vasthouden aan pensioenleeftijden en dat de lengte van de loopbanen prioriteit zou hebben.

Bovendien heeft het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd nefaste gevolgen voor de werkgelegenheid bij jongeren. Een waarschuwing voor onze ‘Zweedse’ onderhandelaars: In Zweden werken de oudere werknemers langer dan in België met als gevolg een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 %. Ook de verstrenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) versterkt dit nogmaals.

Bij een éénmalige indexsprong is het hek duidelijk van de dam en stroomt het water zoals steeds naar de zee. De werknemers worden aangepakt en de grote vermogens blijven buiten schot. De ACLVB is gekant tegen zo’n indexsprong. Dergelijke ingreep, zelfs al is die maar éénmalig, heeft gevolgen voor de ganse loopbaan. Ook hier worden de jongeren weer extra getroffen. Hoe jonger men is, hoe groter de impact van dergelijke indexsprong. Bovendien worden alle afgeleide sociale rechten hierdoor mee uitgehold. Kortom: deze ideeën zijn ongehoord en sociaal onrechtvaardig ! zegt ACLVB – Liberale Vakbond

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here