Evenwichtig begrotingsvoorstel ziekteverzekering verworpen

cmVerantwoordelijk en evenwichtig begrotingsvoorstel ziekteverzekering verworpen

In het Verzekeringscomité van het Riziv is het voorstel van begroting 2015, opgesteld door de ziekenfondsen, vandaag verworpen door de vertegenwoordigers van de artsen, ziekenhuizen, farma-industrie, tandartsen en paramedici. CM-voorzitter Marc Justaert vindt het jammer dat het verantwoordelijke en evenwichtige voorstel niet aanvaard is.

Volgens de wettelijke parameters, met een groeinorm van 3 procent, zou het

budget 2015 25,3 miljard euro bedragen. De ziekenfondsen hebben echter, rekening houdend met de moeilijke budgettaire situatie van de overheid, voorgesteld om een budget te voorzien dat genoeg is om de verwachte uitgaven in 2015 te dekken, met hetzelfde beleid. Dit budget van 24,2 miljard betekent een minderuitgave van 1,1 miljard.

Voor nieuwe initiatieven, zoals een betere terugbetaling van tandzorg en een terugbetaling van psychotherapie, moeten er volgens de ziekenfondsen evenredige besparingen komen. Ze pleiten voor een hervorming van de nomenclatuur, een versterking van het Globaal Medisch Dossier en een grondige herziening van de ziekenhuisfinanciering en het geneesmiddelenbeleid. De ziekenfondsen leggen ook de nadruk op een verhoging van het aandeel geconventioneerde artsen en transparante prijzen. Geld dat de ziekteverzekering recupereert door acties tegen overconsumptie en fraude, moet volgens hen opnieuw geïnvesteerd worden in de sector.

“Het zijn budgettair moeilijke tijden, dus we vonden het belangrijk om de regeringsonderhandelaars het signaal te geven dat de partners in de ziekteverzekering hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt CM-voorzitter Marc Justaert. “Ons voorstel toont aan dat we kunnen besparen en de efficiëntie van de zorg verhogen, zonder dat de patiënt dat voelt. Dat is onze verantwoordelijkheid als medebeheerders van de ziekteverzekering.”

Het voorstel van de ziekenfondsen kon echter niet op de steun rekenen van de andere banken in het Verzekeringscomité, namelijk de artsen, ziekenhuizen, farma-industrie en paramedici. De vertegenwoordigers van de tandartsen stemden wel in met het voorstel, maar dat was niet voldoende om het benodigde twee derde van de stemmen te halen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here