Nood aan Vlaamse totaalaanpak tegen religieuze radicalisering

Matthias Diependaele

Matthias DiependaeleNood aan Vlaamse totaalaanpak tegen religieuze radicalisering

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele suggereert de Vlaamse Regering een politieke stuurgroep op te richten om de problematiek van radicaliserende jongeren aan te pakken.

Sinds geruime tijd worden we geconfronteerd met de problematiek van tientallen jongeren die gaan vechten in Syrië en Irak. Vandaag wordt het aantal Belgen dat vecht in Irak en Syrië geschat op driehonderdvijftig. Opvallend is dat België in verhouding tot het aantal inwoners het grootste aantal Syriëstrijders kent.

Diependaele: “De religieuze radicalisering van deze jongeren baart ons zorgen en stelt onze samenleving voor een bijzondere uitdaging. We kunnen niet aanvaarden dat jongeren uit onze steden onze maatschappij de rug toekeren en hun heil zoeken in religieus fundamentalisme waarbij zij steeds vaker overgaan tot gruweldaden in bloedige buitenlandse oorlogen. We kunnen ook niet machteloos blijven toekijken wanneer Syrië-strijders van eigen bodem binnenkort terugkeren naar onze steden.”

Deze actuele kwestie vraagt een aanpak op meerdere niveaus en door verschillende – ook internationale – overheden. De federale overheid draagt bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid op vlak van veiligheid, justitie en migratie en ook lokale besturen moeten een regierol opnemen. Diependaele stelt dat we er alles moeten aan doen om gedrag dat kan wijzen op radicalisering tijdig te detecteren en gepast op te treden.

Diependaele: “Ook Vlaanderen moet zijn steentje bijdragen. Vlaanderen heeft diverse bevoegdheden die raken aan de problematiek, zoals onderwijs (incl. spijbelproblematiek), jeugddelinquentie, jeugdstrafrecht, welzijn, jeugd,… en moet het probleem geïntegreerd aanpakken over de verschillende beleidsdomeinen heen. Daarbij moet Vlaanderen breed overleggen en samenwerken met andere niveaus waarbij de verschillende aspecten aan bod komen: van preventie over detectie tot interventie. Daarom pleit ik voor een geïntegreerde en radicale aanpak en de oprichting van een politieke stuurgroep binnen de Vlaamse Regering.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here