Marianne Thyssen en internationale dag van de ouderen

Marianne Thyssen

Marianne Thyssen1 oktober 2014, Internationale dag van de ouderen & Hoorzitting Marianne Thyssen. An Hermans: Ook ouderen verwachten veel van het beleid van Marianne Thyssen.

Op 1 oktober wordt Marianne Thyssen in het Europees Parlement verwacht voor een hoorzitting. Als het allemaal mee zit – en daar gaat vrijwel iedereen van uit – wordt zij de nieuwe Commissaris voor Sociale Zaken, met als één van de haar toevertrouwde bevoegdheden: waken over de mate waarin alle beleid van de Commissie effecten heeft voor ouderen. An Hermans, voorzitter van de CD&V-senioren en van de ESU (senioren van de EVP) roept haar en de Europese politici op werk te maken van het Europese sociale beleid, dwz een beleid waarin ouderen – en alle burgers – ervaren dat Europa niet alleen met financiën bezig is, maar ook een beschermende ruimte is waar het goed is om te leven.

“Ik hoop ook dat er tijdens de hoorzitting even tijd en aandacht is voor ouderen”, zegt An Hermans. Op 1 oktober, de ‘Internationale Dag van de Ouderen’, staan ouderen wereldwijd in de focus. Dit jaar is het thema van de Verenigde Naties: Leaving no one behind. Niemand achter laten. Daarmee wordt op de eerste plaats gedacht aan de levensomstandigheden van ouderen in ontwikkelingslanden. Maar ook in eigen land en in Europa is het perspectief van ‘langer en langer leven’ voor velen niet zonder zorgen. Die zorgen betreffen het inkomen, de gezondheid, de betaalbaarheid van de zorg, maar ook de nood aan sociale contacten, ‘meekunnen’ met de digitale samenleving… Senioren van vandaag ervaren dat verworvenheden die zij mee hielpen opbouwen bedreigd zijn. Zij willen eraan meewerken om ook voor hun kleinkinderen en voor komende generaties welvaart, sociale bescherming, vrede en veiligheid te verzekeren.

An Hermans: “De problematiek van de vergrijzing is niet alleen een economisch probleem dat op te lossen is met ‘langer werken’ om de kosten van pensioenen en gezondheidszorg te dekken. Het is ook een uitdaging en een kans, die alle levens- en beleidsterreinen betreft. Ouderen zelf willen daar actief en creatief aan meewerken.” In het bijzonder stellen wij onze hoop op de rol die de Europese Unie zal spelen om een meer sociaal beleid vorm te geven.

In de nieuwe Commissie wordt daartoe door de nieuwe voorzitter Jean-Claude Juncker een bijzondere rol weggelegd voor de toekomstige Commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen. In de ‘mission letter’ die voorzitter Juncker naar elk van de Commissarissen schreef, krijgt zij de uitdrukkelijke taak om in alle voorstellen en in het hele handelen van de commissie te waken over de impact van ‘ageing’

An Hermans: “Overigens rekenen we erop dat een aantal verklaringen van gezaghebbende leiders zowel uit de Commissie als het parlement en de raad ook in daden omgezet zullen worden. Ook ouderen willen Europa – opnieuw – ervaren als een veilige plek waar het goed is om in vrijheid leven”.

Niemand minder dan Herman Van Rompuy heeft de jongste tijd herhaaldelijk – zie in het bijzonder zijn toespraak op 29 mei ter gelegenheid van de Karel De Grote prijs in Aken – onderstreept dat Europa niet alleen een economische ruimte, een grote vrije markt, mag zijn, maar ook een plaats om ‘thuis’ te komen, waar het goed is om te leven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here