Kick-off Geestelijk Gezond Gent

gent stadszichtKick-off Geestelijk Gezond Gent

De Gezondheidsdienst van Gent en haar partners organiseren op 26 oktober een officieel startmoment van Geestelijk Gezond Gent. Met dit nieuwe initiatief wil de gezondheidsdienst geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en de weerbaarheid van Gentenaars vergroten. Iedereen is welkom in De Centrale op zondagnamiddag 26 oktober van 14 tot 16.30 uur voor de kick-off van het project. Het wordt een geanimeerde namiddag waarop Gentenaars en verenigingen voor het eerst kunnen kennismaken met de waaier aan infosessies en workshops die de Stad hen aanbiedt om het Geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken.

25% van de Belgen kampt met psychisch onwelbevinden, waarvan de helft kan leiden tot een tamelijk ernstige aandoening (Belgische Gezondheidsenquête, 2008). Wat Gent betreft, blijkt uit de ’Omgevingsanalyse Gezondheid Gent 2012’ dat geestelijke gezondheidsproblemen relatief vaak voorkomen in vergelijking met Vlaanderen en dat de gezondheid van personen in socio-economisch zwakkere buurten in Gent minder goed is. Daarbij komt dat er in Vlaanderen nog altijd een groot taboe rust op psychische problemen en dus ook op het bespreken ervan en het zoeken naar hulp.

Om in te zetten op een betere geestelijke gezondheid van de Gentenaar, startte de gezondheidsdienst begin 2014 met het proefproject Veerkracht in de Brugse Poort. Gedurende vijf maanden werd een wijkgericht aanbod rond geestelijke gezondheid ontwikkeld en uitgetest. Op basis van de ervaringen uit het proefproject legt men bij het stadsbreed initiatief de focus op het ondersteunen van buurt- en zelforganisaties die rond dit thema willen werken met hun doelgroep(en).

Gent ontwikkelde daarom in samenwerking met enkele partners (LogoGezond+, CGG Eclips, OCMW Gent, de Gentse wijkgezondheidscentra, de Integratiedienst en de Dienst Buurtwerk) een aanbod van psycho-educatieve sessies voor individuen, vrijwilligersverenigingen en (buurt)organisaties om geestelijke gezondheid en psychische problemen op een positieve manier te bespreken en in beeld te brengen. De infosessies en workshops reiken de deelnemers ook handvaten aan voor wanneer het even wat minder gaat. Het aanbod is laagdrempelig en gevarieerd : van een sessie rond burn out tot een sessie over omgaan met verlies.

Om de Gentenaar de weg te tonen naar dit preventieve aanbod, start Gent ook met een communicatiecampagne ‘Blijf er niet mee zitten’. Deze campagne, die ook op 26 oktober toegelicht zal worden, richt zich op een preventieve manier naar verschillende doelgroepen die veel voorkomende problematieken zoals heimwee, stress, depressieve gevoelens en verlies herkennen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here