De Middenvijver is en blijft er voor iedereen!

De Middenvijver is en blijft er voor iedereen!

Docking Station, de organisatie achter Summerfestival en Laundry Day, is blij met de beslissing van de Antwerpse gemeenteraad om het convenant goed te keuren. Hiermee blijven beide festivals een toekomst hebben in de Stad Antwerpen.
Docking Station is tevreden dat de Stad Antwerpen een beslissing heeft genomen inzake de locatie voor de festivals in de toekomst. Docking Station licht toe: “Sinds 2011 was het duidelijk dat we Antwerpen Zuid dienden te verlaten door de verkoop van de gronden aan een projectontwikkelaar. Toen zijn de gesprekken met de Stad Antwerpen van start gegaan. Onze eerste vraag was “Is er een plaats in Antwerpen voor Summerfestival en Laundry Day?”. Het antwoord was duidelijk dat deze festivals belangrijk zijn voor de stad en er een nieuwe definitieve locatie moest gevonden worden. Uit het locatieonderzoek van 2011, opnieuw bevestigd door het recente onderzoek, bleek duidelijk dat de site “Middenvijver” het meest geschikt was”, aldus Docking Station.

Op basis van het resultaat van dit onderzoek werden er door Docking Station onderhandelingen opgestart met de eigenaar NV Waterwegen en Zeekanalen. Dit heeft geleid tot een concessie voor 20 jaar. “Toen we de concessie voor de “Middenvijver” verwierven in 2013 waren we er ons van bewust dat de openbaarheid van het terrein zeer belangrijk was voor de buurt. De Stad Antwerpen verscherpte nog een aantal eisen en dat resulteerde in deze convenant waar alle bindende afspraken duidelijk in vermeld staan waaraan we ons moeten houden.”, stelt de organisatie duidelijk.

Het convenant bakent de grenzen af waarbinnen Docking Station zich kan bewegen en is tevens de garantie voor Linkeroever dat het ook ten allen tijde blijft bij wat is vastgelegd. Docking Station licht toe: “We hopen dat er nu ruimte is voor dialoog met de buurtbewoners en de natuurverenigingen. We gaan in een volgende fase de buurt uitgebreid informeren over het project, maar de krachtlijnen zijn duidelijk ; enkel Summerfestival ( 2 dagen ) en Laundry Day ( 1 dag ), deze festivals stoppen telkens om klokslag middernacht. Maar vooral blijft de site quasi het hele jaar volledig of gedeeltelijk open. Maximaal een 15-tal dagen per jaar zal de Middenvijver volledig afgesloten zijn.”.

Docking Station kiest er dus voor om binnenkort zelf een informatieronde te organiseren voor de bewoners op Linkeroever om alle vragen te beantwoorden. Docking Station besluit: “Wij hechten enorm veel belang aan onze relatie met de buurt, omdat we zeer goed beseffen dat die uitermate belangrijk is voor onze toekomst.

Dit hebben we de afgelopen 17 jaar bewezen op rechteroever, te midden van woongebieden waar jaarlijks talloze evenementen doorgaan. We willen onze goede reputatie dus hoog houden en er voor zorgen dat deze groene long behouden blijft en de bestemming dus ook effectief recreatie wordt. Zo kan jong en oud hier voor altijd verder van genieten.

De Middenvijver is en blijft er voor iedereen !”.
middenvijver

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here