Voka begrijpt logica van afschakelplan niet

electrVoka Oost-Vlaanderen begrijpt logica van afschakelplan niet en vraagt herziening . Afschakelplan verklaart Oost-Vlaamse industrie tot woestijngebied

Voka reageert verbaasd over de keuzes die de federale regering maakt in het afschakelplan dat een eventueel stroomtekort tijdens de winter moet ‘opvangen’. Zo voorziet men om sommige grotere concentraties van productiebedrijven zoals de Gentse haven maar ook in Oudenaarde, Wetteren, Dendermonde en Aalter snel af te koppelen terwijl landelijke gebieden – zonder wezenlijke industriële activiteit – gevrijwaard blijven. Voka Oost-Vlaanderen vindt het onaanvaardbaar dat de helft van de grote ondernemingen in haar werkgebied en bijna de helft van de Seveso-bedrijven het eerst worden getroffen. De bedrijvenorganisatie dringt dan ook aan op een herziening van het afschakelplan en eist meer duidelijkheid over het voorkomingsplan.

Het afschakelplan voorziet dat een aantal belangrijke productiebedrijven in grote economische zones snel zouden worden afgekoppeld. Naast een groot deel van de Gentse haven zijn dit onder meer: Technologiepark Zwijnaarde, IZ Drongen, Industriepark de Bruwaan en industriepark Westerring in Oudenaarde, alle bedrijventerreinen in Wetteren (inclusief Stookte), Hoogveld en enkele grote bedrijven zoals VPK en Desso in Dendermonde, een groot gedeelte van de industriezone in Zele en bedrijventerreinen in Aalter.

“We begrijpen niet goed de logica die bij het opstellen van het afschakelplan werd gevolgd”, reageert Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. “De Oost-Vlaamse zones met intense industriële activiteit worden blijkbaar veel harder getroffen dan deze van andere provincies en binnen Oost-Vlaanderen lijkt het dat landelijke zones wel van stroom verzekerd blijven terwijl het hart van onze economie wordt afgekoppeld. Bij wijze van spreken: de verzande haven van Boekhoute krijgt nog stroom, deze van Gent niet. Vreemd. Overigens worden de havengebieden van Antwerpen en Zeebrugge niet getroffen door het afschakelplan.”

Het ministerieel besluit over het afschakelplan voorziet nochtans dat bevoorrading van industriële productieprocessen een hogere prioriteit geniet dan bevoorrading van rurale gebieden. Geert Moerman: “Dat blijkt niet meteen uit wat voorligt; de afschakelzones lijken eerder willekeurig vastgelegd, zonder rekening te houden met de bedrijventerreinen.”

Voka Oost-Vlaanderen bracht de impact van het afschakelplan gedetailleerd in kaart. “Meer dan de helft van de bedrijven met meer dan 500 werknemers in ons werkgebied bevinden zich in een afschakelzone. Bovendien zijn ook 21 van de 48 Sevesobedrijven in het werkgebied van Voka Oost-Vlaanderen in een afschakelzone gesitueerd”, licht Geert Moerman toe. “Deze bedrijven hebben dringend nood aan duidelijkheid: worden ze afgeschakeld of niet? Volgens onze laatste informatie zouden de betrokken Seveso-bedrijven worden afgeschakeld om reeds na 15 minuten terug aan het net te worden geschakeld. Dit is voor hen uiteraard geen oplossing.”

Voka Oost-Vlaanderen vraagt uitdrukkelijk om het afschakelplan te herbekijken zodat productiebedrijven niet afgeschakeld worden. Voorts wil Voka Oost-Vlaanderen meer duidelijkheid over het voorkomingsplan. Wat stelt de overheid in het werk om te vermijden dat het afschakelplan ook realiteit zou worden? Hoe wil men overheden, burgers en bedrijven sensibiliseren om hun energieverbruik op piekdagen te beperken?

Voka informeert

• Ongeruste ondernemingen die meer willen weten over de evolutie van dit dossier kunnen meer informatie opvragen bij Katrien Moens, manager Belangenbehartiging van Voka Oost-Vlaanderen via katrien.moens@voka.be.
• Op 6 oktober organiseert Voka Oost-Vlaanderen een update informatiesessie over de stroomproblematiek. Wie hierover meer wil weten surft naar www.voka.be/oost-vlaanderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here