Uitbreiding bosgebied EREMBALD Aalst

bosHet CBS te Aalst heeft beslist om over te gaan tot de uitbreiding van het bosgebied EREMBALD. Dit project krijgt tevens de (financiële) steun vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Het departement Leefmilieu (Minister Joke Schauvliege) voorziet een toelage van 18.551,20 EURO voor dit project.

Het project is verankerd in het bredere bosuitbreidingsproject stadsrandbos Erembald. Met de realisatie van het stadsbos is het de bedoeling om bestaande waardevolle bossen beter te bufferen en naburige bosmassieven (Dendervallei en Kravaalbos, Kluisbos) met elkaar te verbinden. Het stadsbosproject, als versterking van de recreatieve en natuurlijke structuur van het stedelijk gebied, is opgenomen in het bindend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst en verankerd op Vlaams niveau in het ‘Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

Er zijn binnen dit project nog andere aankopen rond het stadsbos Erembald voorzien.

Schepen De Koninck: “ de gemeenteraad had het principe reeds goedgekeurd en het CBS besliste op 22 september om de aankoop rond het stadsbos Erembald op de agenda van de volgende gemeenteraad te plaatsen. Op deze manier zet de stad Aalst in op groen en natuurgebied en wordt een stap vooruit gezet in de uitvoering van het bestuursakkoord. De aankoop betreft 7 percelen met een totale oppervlakte van iets minder dan 1 hectare”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here