Belastingdruk daalde niet onder Verhofstadt

Bart De Wever en Patrick en Kamerlid De Groote, (N-VA) trekken aan de alarmbel en stellen zich de vraag wanneer Verhofstadt zijn beloofde een reëel voelbare belastingverlaging gaat nakomen. Ondanks alle beloften en zegebulletins van liberale ministers en excellenties, daalde de belastingdruk de voorbije jaren niet. De totale belastingdruk was vorig jaar precies even hoog als bij het aantreden van de eerste paarse regering in 1999!

Ondanks de sterk dalende rentelasten slaagde de federale regering er niet in om het begrotingssaldo te verbeteren. Het structureel tekort daalde met slechts 0,2 procentpunt.

De N-VA grijpt deze harde analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen aan om de federale meerderheid nogmaals op haar immense verantwoordelijkheid te wijzen. De sterke stijging van de overheidsuitgaven is niet vol te houden. Volgens de begroting zouden de uitgaven voor de ziekteverzekering met 4,5 procent mogen stijgen. In 2004 was de stijging dubbel zo hoog. En niets laat vermoeden dat Demotte de stijging in 2005 zal kunnen beperken. Daarvoor ontbreekt immers de politieke wil om echt op te treden.

Verhofstadt beloofde een reëel voelbare belastingverlaging. Na vijf jaar regeren is hiervan nog niets gerealiseerd. Waarop wacht men nog om echt in te grijpen zegt Bart De Wever

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here