Denderleeuw zoekt kandidaten voor adviesraad

denderleeuw

Denderleeuw zoekt kandidaten voor nieuwe adviesraad buurtwerking. Denderleeuw kent al verschillende gemeentelijke adviesraden. Zo overkoepelt de vrijetijdsraad de deelraden jeugd, cultuur, sport, senioren en patrimonium. Maar wie zich wou engageren voor de eigen buurt of een speelpleintje bleef wat op zijn honger zitten. Daar komt nu verandering in: vanaf september wordt de adviesraad buurtwerking – eveneens als deelraad van de vrijetijdsraad – opgestart. Het gemeentebestuur is momenteel op zoek naar enthousiaste medewerkers die het goed menen met hun buurt en hun stem laten horen over de buurtwerking en speelruimte in de gemeente!

denderleeuwSinds 2008 werkt de gemeente al met een meter- en peterwerking voor de buurtspeelpleintjes. Zo betrokken we tot nu toe omwonenden bij het beheer van de pleintjes. Recent werd deze aanpak geëvalueerd en stelden we vast dat de stem van de gebruikers, zijnde kinderen, ouders en grootouders, nog te weinig aan bod kwam én er vaak werd gefocust op specifieke problemen. Met de nieuwe adviesraad wil het gemeentebestuur een stap verder gaan en inwoners mee een visie laten ontwikkelen op speelruimte en buurtwerking.

“De bedoeling is om buurtwerking in het algemeen verder te stimuleren in onze gemeente”, licht Alberic Sergooris, schepen van Cultuur, toe. “Verschillende buurten of straten organiseren wel al buurt- of straatfeesten en krijgen steun in de vorm van een gemeentelijke feestcheque. Maar met de nieuwe adviesraad gaan we nog een stap verder. Hoe kunnen we een buurt of wijk opwaarderen? Waar plannen we nieuwe speeltoestellen of een petanqueterrein in? Hoe geven we vorm aan de Dag van de Buren? Met welke initiatieven kunnen we buren met elkaar in contact brengen?”

“Vanaf september 2014 gaat de adviesraad Buurtwerking van start”, aldus Sergooris. “We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die zich willen engageren voor hun buurt of wijk. Iedereen die constructief wil meedenken over buurtwerking is van harte welkom.“

Meters en peters
“Ook de huidige meters en peters van de speelpleintjes zullen als lokale specialisten zetelen in de adviesraad, bijgestaan door de monitoren van de speelplein- en buurtsportwerking en leden van de jeugdraad”, vult schepen van Jeugd Sofie Renders aan. “Zo geven we meer zeggenschap aan de effectieve gebruikers van de speelpleintjes.”

“De meters en peters van de speelpleintjes zijn in eerste instantie een aanspreekpunt voor de buurt, maar eveneens zijn zij de contactpersoon voor de gemeente wanneer er zich problemen voordoen” vervolgt Renders. “Voor een aantal speelpleintjes worden er nog vrijwilligers gezocht om meter of peter te worden. Het eerste project waarbij de adviesraad Buurtwerk zal betrokken worden is immers de visieontwikkeling op speelruimte in onze gemeente.”

Het gemeentebestuur is volop bezig met de inrichting van nieuwe en de herinrichting van bestaande buurtspeelpleintjes. Tijdens het laatste weekend van augustus zal er een eerste inspraakactie georganiseerd worden voor het speelpleintje Braamland in Iddergem. “Tijdens het buurtfeest volgend weekend wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de omwonenden inspraak te geven in de herinrichting van het pleintje”, vertelt Renders. “Op die manier worden de buurtbewoners actief betrokken bij de uitbouw en werking van het pleintje zelf.”

Laat van je horen voor 15 september
Wie interesse heeft om de buurtwerking in zijn of haar wijk te helpen versterken of graag wil mee denken over de gemeentelijke visie op speelruimte of buurtwerking, mag altijd contact opnemen met de afdeling Vrije Tijd. Ook voor meer informatie kan je bij hen terecht via inschrijvingen@denderleeuw.be, op het nummer 053 645 400 of door eens langs te komen in ’t Kasteeltje (Stationsstraat 7) voor 15 september.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here