N-VA verwelkomt 40.000ste lid

Ann Delbeke

N-VA verwelkomt 40.000ste lid. Ann Delbeke uit Gent (Wondelgem) is het 40.000ste lid van de N-VA. Zij werd door Vlaams parlementslid Andries Gryffroy en Kamerlid Siegfried Bracke in de bloemetjes gezet en verwelkomd in de partij.

Ann Delbeke Sinds de verkiezingsoverwinning van de N-VA op 25 mei, versterkte de gestage ledenaanwas van de N-VA verder. Daarmee gaat de partij in tegen de Europese trend van afkalvende ledenbestanden bij politieke partijen.

Ann Delbeke is 33 jaar en werkt als zorgkundige in een ziekenhuis. Ze is getrouwd, heeft een zoontje van 10 jaar en is ook plusmama van 2 dochters. Ze steunt de partij al een hele tijd. Na de Vlaamse regeringsdeelname van de N-VA zette ze de stap om ook officieel lid te worden van de partij.

‘De N-VA is en blijft een ledenpartij. Wij hebben een zeer actieve basis die wij ook nauw betrekken bij onze werking. Dat zorgt er voor dat onze leden ook echt deel uitmaken van de partij en het verschil maken. Ons confederalisme-congres bewees dat ook. Een partij die 4000 mensen kan samenbrengen om te praten over inhoud, dat is ongezien. Ook ons congres over de Vlaamse regeringsdeelname is een ander voorbeeld. Op een zonnige zomeravond 2000 mensen bij elkaar krijgen om een regeerakkoord te bespreken, dat is knap werk. Ik bewonder onze leden voor hun inzet en hun overgave. In de campagne, maar ook daar buiten,’ aldus Kamerlid Siegfried Bracke.

Vlaams parlementslid Andries Gryffroy bevestigt dat de N-VA een partij in beweging is. ‘Wij groeien elke dag een beetje. Maar na de verkiezingen van 25 mei zagen we in ons ledenbestand een versnelde groei. We doorbraken ons vorig maandrecord, dat gevestigd werd in de maand dat Di Rupo I de eed aflegde.’

Andries Gryffroy ziet geen opvallende afwijkingen tussen het profiel van de nieuwe leden en het bestaande ledenbestand, op één uitzondering na. ‘De nieuwe leden zijn duidelijk jonger: het zijn overwegend twintigers en dertigers, met een piek naar begin veertig. Mensen dus die aan het begin of het midden van hun actieve leven staan. Ze werken hard, hebben een gezin gesticht, een huis gekocht en begrijpen dat de verandering die de N-VA brengt hun toekomst zal verzekeren. Onze uitdaging als partij wordt die mensen actief bij de verandering te betrekken.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here